Det är lättare för män än för kvinnor att få företagsstöd från det offentliga, enligt Jämställdhetsmyndigheten. Dessutom kommer myndigheten fram till att pandemin har slagit hårdast mot kvinnors ekonomi.

ANNONS

Företagsstöd, inkomstnivåer och pandemihantering har fallit ut till nack del för kvinnorna, menar Jämställdhetsmyndigheten i en ny rapport om mäns och kvinnors möjligheter till försörjning.

Jämställdhetsmyndigheten konstaterar att Sverige ligger på ungefär samma inkomstfördelning mellan män och kvinnor som man gjorde för 20 år sedan – om en man tjänar fem kronor så tjänar en kvinna fyra kronor. Det är väl kända faktorer som ligger bakom: kvinnor arbetar oftare deltid, tar längre föräldraledighet och är oftare hemma med sjukt barn.

Det som har ändrats är vad som ligger bakom inkomstskillnaden: kvinnorna har knappat in vad gäller löner, men männen drar ifrån när det gäller inkomst av kapital, skriver Jämställdhetsmyndigheten.

Svårare för kvinnor att få företagsstöd – även i kvinnodominerad bransch

Jämställdhetsmyndigheten har också undersökt hur covid -19 har påverkat jämställdheten, och menar att kvinnor har drabbats hårdare ekonomiskt.

”Sedan covid-19 drabbade Sverige har lönerna sjunkit mer för kvinnor än för män, och mest för kvinnorna med lägst inkomster. Pandemin visar också att de kvinnodominerade yrkena inom vård och omsorg påverkas av underbemanning och brister i arbetsmiljön”, säger Eberhard Stüber på Jämställdhetsmyndigheten.

Jämställdhetsmyndigheten har särskilt tittat på den offentliga företagsfinansieringen. Rapporten visar att skattemedel för att stödja företagare främst går till mansdominerade branscher och minst till kvinnodominerade branscher. Chansen att få en ansökan om stöd beviljad är större för män än för kvinnor, även i kvinnodominerade branscher.

ANNONS
ANNONS

”De här stödsystemen skulle kunna stödja ett jämställt företagande på ett bättre sätt än i dag, när myndigheter snarare premierar män. Där skillnaden är som störst blir mäns ansökningar beviljade dubbelt så ofta jämfört med kvinnor”, säger Eberhard Stüber.

Läs också:

Techmiljarderärernas exfruar donerar miljarder till jämställdhet [Dagens PS]
Ojämställt att leva med entreprenör [Dagens PS]