Oslo-Göteborg på en timme med supertåg. Det planerar en grupp kommuner i Bohuslän och sydöstra Norge. 

ANNONS

Det är Dagens Nyheter som skriver att ett konsortium kallat Skagerrakbanan planerar en ny höghastighetsbana mellan Norges huvudstad Oslo och Sveriges näst största stad Göteborg för 100 miljarder svenska kronor.

”Vi arbetar mot trafikstart år 2028 med en timmes restid från Göteborg till Oslo”, säger projektledaren för Skagerrakbanan Anders Brunberg till DN.

Projektet låter helt osannolikt i relation till den långa planeringstid och finansieringsproblemen som finns kring de tänkta höghastighetstågen mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

Ska låna av Europeiska investeringsbanken

Men i hemlighet har en rad svenska och norska kommuner i regionen mellan Göteborg och Oslo planerat ett eget projekt med höghastighetståg. Projektledare är Anders Brunberg, som är chef för avdelningen Hållbar tillväxt i Uddevalla kommun.

”Varför vi legat lågt utåt? Vi har inte velat få det att framstå som att vi sysslar med luftslott”, säger Anders Brunberg till Dagens Nyheter.

De beräknar att kostnaden för projektet ligger på 100 miljarder svenska kronor. Men pengarna ska inte tas ur den svenska statskassan – istället vill kommunerna själva finansiera bygget genom ett lån från Europeiska Investeringsbanken.

”Vår ingång är inte att staten ska lägga pengar på oss, vi förstår den långa kölistan. Men vi vill att staten ger ett kommunkonsortium möjlighet att lyckas, som en gränskryssande verksamhet, vilket staten måste besluta om. Vi behöver också statens hjälp att bevilja ett riksintresse. Eventuellt ge statliga garantier, i och med att vi hjälper staten med infrastrukturskulden”, säger Anders Brunberg.

Går snabbare med bil nu

Järnvägsförbindelserna i området har inte prioriterats, och det tar i dag längre tid att åka tåg mellan Oslo och Göteborg än att köra bil. Medelhastigheten på den nuvarande Bohusbanan anges till 65 km/h och på Östfoldbanan i Norge till 57 km/h.

ANNONS
ANNONS

Den nya höghastighetsbanan planeras för en hastighet på 400 kilometer i timmen, vilket skulle innebära att det går att åka Oslo-Göteborg på en timme med supertåg. Den tekniska lösningen bygger på att tågen kör på betongpelare uppe i luften, liknande den lösning Skanska föreslog för de svenska höghastighetsbanorna i februari.

De stationer som planeras är, på norska sidan, Oslo, Ski, Askim, Sarpsborg och Halden. På svenska sidan: Strömstad, Tanum, Munkedal, Uddevalla, Stenungsund, Kungälv och Göteborg.

Läs mer: Skanskas ’game changer’ om höghastighetståg – Dagens PS