Vänta dig inte för mycket av årets älgjakt. Älgen håller på att försvinna från skogarna i Västra Götaland. En alltför intensiv jakt är förklaringen. Tanken var att jakten skulle få positiva effekter, men de har uteblivit. 

ANNONS

2021 nåddes en ny bottennivå vd gäller observationen av älg i Västra Götaland, konstaterar Göteborgs-Posten. Observationerna, och gissningsvis även stammen, har minskat stort sedan 2012, då förvaltningen fattade beslut om mer intensiv jakt för att minska skadorna på skogen.

Det har lett till att det i vissa områden inte finns tillräckligt mycket älg för att man ska kunna förvalta beståndet.

”Kortfattat kan man säga så här: älgstammens nedgång beror framför allt på att skogsbruket har fört väsen och hävdat att älgen är roten till allt ont. Det gav ingen effekt. Ändå fortsätter man att ropa på älgen.” Så sammanfattar viltvårdaren Anders Josefsson situationen i Göteborgs-Posten.

Älg inte största boven

Han menar att skadorna på skogen inte har minskat bara för att man har skjutit mer älg. I stället har andra klövdjur, däribland dovhjort och rådjur, ökat i antal. Det är en av orsakerna till att skogen skadas och att många tallplantor inte hinner ta sig.

Samtidigt är det färre jägare som intresserar sig för rådjursjakt – de vill hellre skjuta vildsvin.

ANNONS
ANNONS

Nu vill både skogsförvaltare och en del jägare se en annan modell för att rädda kvar så väl älgen som trädplanteringarna. Det ena är att sikta in jakten på rådjur och hjortar i första hand. Det andra är att odla skog på ett sätt som gör den mindre känslig, med så kallad fröträdsställning. Det innebär att man sparar ett visst antal träd vid avverkning, för att dessa ska kunna fröa av sig och skapa föryngring på ett mer naturligt sätt än en vanlig trädplantering.

Läs också:

Sill försvinner från Östersjön – fiskare larmar [Dagens PS]
I dag tog jordens resurser slut [Dagens PS]