För att nå klimatmålen måste vi ändra vårt sätt att leva. Vi behöver både ändra våra vanor och vårt sätt att konsumera. Det finns mycket du själv kan göra för att minska din klimatpåverkan.

ANNONS

I Sverige är vår klimatpåverkan i snitt 8 ton per person och år, det är mycket högre än det globala genomsnittet, skriver Naturvårdsverket. Men du kan göra mycket för att minska din klimatpåverkan.

Målet i Parisavtalet är att den globala medeltemperaturökningen ska ligga under två grader, helst under 1,5 grader. För att nå målet behöver de genomsnittliga globala utsläppen högst vara 1 ton per person till år 2050.

Ändrade vanor kan minska utsläppen

Som privatperson kan du hjälpa till att minska utsläppen av växthusgaser, du kan bidra till att minska utsläppen med alla val du gör. Genom att ändra matvanor, köpa begagnat och flyga mer sällan gör du stor nytta för klimatet och kan minska dina utsläpp med flera ton varje år.

Utsläpp som kommer från konsumtion inom offentlig sektor eller byggande av infrastruktur är svåra för att påverka för enskilda individer så ansvaret för att minska utsläppen ligger inte bara på oss konsumenter, utan även på näringsliv och offentlig sektor.

Ett sätt att minska klimatavtrycket är att minska på flygandet
Flygresor är den största källan till utsläpp för många. (Foto: TT)

Res mer sällan

Ett sätt att minska utsläppen är att inte resa lika ofta och att vara borta längre tid när du reser eftersom flygresor är den största källan till utsläpp för många.

Det är alltid bättre att ta tåget eller resa kollektivt, jämfört med att ta en fossildriven bil. I snitt släpper en medelstor bil ut nästan två kilo växthusgaser per mil, skriver Naturvårdsverket.

Det är bra för klimatet att äta mindre rött kött
Det är bra för klimatet att äta mindre rött kött. (Foto: TT)

Ät mindre kött

Vad du äter påverkar också klimatet, att minska konsumtionen av, exempelvis rött kött, har stor effekt på utsläppen. Av hälsoskäl är Livsmedelsverkets rekommendation att inte äta mer än 500 gram kött per person och vecka. Även av klimatskäl behöver vi minska vår konsumtion av kött, särskilt rött kött, liksom av ost.

Även ditt val av bostad påverkar klimatet. Att bo på mindre yta och använda klimatsmart uppvärmning samt att energieffektivisera boendet genom att isolera fönster och dörrar är bra för klimatet.

ANNONS
ANNONS
diska inte under rinnande vatten
Du kan hushålla med energi genom att inte diska under rinnande vatten. (Foto: TT)

Hushåll med energi

Energianvändningen kan minskas genom att exempelvis sänka inomhustemperaturen någon grad, hushålla med varmvattnet, inte diska under rinnande vatten och hänga tvätten i stället för att torktumla den.

Produktion av textil och kläder orsakar stora utsläpp av växthusgaser och använder dessutom en massa råvaror, vatten och kemikalier. Enligt Naturvårdsverket konsumerar varje svensk cirka 14 kilo textil om året, konsumtionen har ökat med 3,5 kilo sedan år 2000.

Läs mer: Rekordminskning: Sveriges utsläpp ner nästan 7 procent