De höga energipriserna i världen kan bli ett hot mot klimatomställningen, enligt Handelsbanken. Här är orsakerna, enligt analysen.

ANNONS

I senaste utgåvan av makrobrevet skriver Handelsbanken att att stödet för den gröna omställningen så här långt varit starkt.

”Men energikrisen som nu sveper över världen visar tydligt på sårbarheten i klimatomställningen. Höga energipriser och instabil energitillförsel riskerar att snabbt leda till minskat stöd för klimatomställningen bland både allmänheten, näringslivet och politiska ledare”, skriver Handelsbanken och konstaterar att energibristen gjort att kol- naturgas- och elpriserna skjutit i höjden.

Kan bli ännu dyrare

Priserna på energi kan stiga ännu mer, varnar banken, om det blir en kall och torr vinter. Och om det inte blåser så mycket på norra halvklotet.

Dessutom påverkar de höga energipriserna återhämtningen i den globala ekonomin, skriver storbanken och fortsätter:

”Klimatomställningen har gjort energiförsörjningen allt mer väderberoende samtidigt som en kraftig prisökning på utsläppsrätter (’koldioxidskatt’) har
pressat upp priserna på fossil energi i EU. För klimatomställningen kan detta slå åt två helt olika håll. Att omställningen bromsas upp för att trygga energiförsörjningen och säkerställa mer stabila energipriser eller att de höga elpriserna och bristen på el triggar beslut om att utbyggnaden av förnybar energi måste snabbas på för att få ner priserna och öka energiproduktionen.”

Läs mer här.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Energikrisen i Kina smittar världsekonomin [Dagens PS]

Läs mer: Stängda reaktorer bakom höjda elpriser [Dagens PS]