Konsumenterna riskerar att vilseledas när företag trummar ut luddiga budskap som ”klimatneutral” och ”klimatkompenserad” i sin marknadsföring.

ANNONS

Begreppen är otydliga och oprecisa och riskerar att vilseleda konsumenter, slår Konsumentverket fast, skriver Aktuell Hållbarhet.

Myndigheten konstaterar att ord som klimatneutral och klimatkompenserad används flitigt i företagens reklam, men begreppen är intetsägande och behöver förtydligas med produkternas miljöfördelar och dess begränsningar.

Konsumentverket vill genom domstolspraxis att regelverket på området stramas upp.

”Det är inte bra om resultatet blir att färre företag vågar prata om sitt klimatarbete, för att nå klimatmålen behöver vi fler företag som både gör och pratar mer om klimatfrågorna. Därför önskar jag att Konsumentverket framöver gör det lättare för företag att göra rätt och visar exempel på rätt sätt att kommunicera”, säger Kaj Török, hållbarhetschef på Max Burgers, till Aktuell Hållbarhet, där han dock välkomnar kravet på att hållbarhetsbegreppen blir tydligare.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Inga fonder klarar hållbarhetskriterier [DagensPS.se] »