EU-parlementets miljö- och ekonomiutskott har röstat emot kommissionens förslag om en ny grön taxonomi, rapporterar Europaportalen. Anledningen är att gas och kärnkraft skulle klassas om gröna energislag.

ANNONS

Utskottet röstade ned kommissionens förslag med 14 rösters övervikt. Det kan vara en signal om att även parlamentet kan komma att rösta ned förslaget.

EU-kommissionen kom med det kontroversiella tillägget till taxonomin strax före årsskiftet. En grön taxonomi utgör en ramreglering. Den ska ligga till grund för beslut, till exempel om offentliga och privata investeringar. Det som ingår i taxonomin anses vara ”hållbara” ekonomiska aktiviteter.

Grön taxonomi kräver majoritet i EU-parlament

Men en majoritet av utskottets ledamöter anser alltså inte att naturgas eller kärnkraft är just hållbart. De kräver även att förslag liknande den om grön taxonomi måste skickas på offentlig remiss och genomgå konsekvensanalyser, innan kommissionen lägger fram det.

Hela EU-parlamentet ska ta ställning i frågan i början av juli, skriver Europaportalen Då måste en majoritet av ledamöterna rösta emot förslaget om det ska falla.

ANNONS
ANNONS

Läs också:

Trots kritik: Kärnkraft och gas klassas som hållbara av EU [Dagens PS]
Okunskap om ny EU-taxonomi kan drabba storföretag [Dagens PS]