Färre än tio av sammantaget 12 000 undersökta företag är redo att följa EU:s nya regler för rapportering utifrån grön taxonomi. Det menar The Conference Board, som är en amerikansk organisation för storföretag. Reglerna gäller från årsskiftet, men många känner inte till dem.

ANNONS

Enligt en analys från The Conference Board, där de har undersökt 12 000 företag så är det bara ett fåtal som har redovisningsprinciperna på plats för att korrekt kunna rapportera om satsningar på viktiga nyckelområden som exempelvis ren energi.

EU-reglerna trädde i kraft i januari i år. Alla bolag med mer än 500 anställda ska offentliggöra hur stor andel av deras vinster, investeringar och kostnader som går till aktiviteter inom ramen för den gröna taxonomi som länderna har beslutat om.

Grön taxonomi är ett klassifikationssystem som definierar vilka aktiviteter som är “miljömässigt hållbara”. De behöver också redovisa hur mycket av deras finansiella tillgångar som går i linje med den gröna taxonomin.

Rapportering om grön taxonomi gäller alla större bolag

Men bara ett fåtal av de 12 000 undersökta bolagen har redovisningen på plats. Ett av dessa bolag är spanska infrastrukturbolaget Acconia,

Enligt Conference Boards granskning är okunskapen om de nya reglerna stor.

”De flesta är helt enkelt omedvetna om taxonomin. Och bland dem som är medvetna om den är det vanligt att de tror att det bara är investerare och kapitalförvaltare som omfattas. Men det här gäller alla bolag”, sager Anuj Saush, som leder The Conference Boards avdelning för ledarskap och hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Han menar att det här kan leda till problem för de stora bolagen i samband med årsredovisningarna för 2022. Det större bolag som inte följer rapporteringsreglerna får än så länge ingen rättslig påföljd. Men det kan leda till problem med ansökningar om olika sorters EU-stöd till näringarna.

Läs också:

Österrike kan stämma EU för ”grön taxonomi” [Dagens PS]
Tyskland och Österrike: ”EU:s greenwashing om kärnkraft” [Dagens PS]