Produktionskapaciteten för biodrivmedel har ökat med cirka 20 procent det senaste året, det visar en undersökning gjord av Bioenergitidningen.

ANNONS

2021 finns det i Sverige cirka 75 anläggningar som producerar biodrivmedel, cirka 60 av anläggningarna producerar biometan och 15 producerar flytande drivmedel som bioetanol, biometanol, HVO, rapsolja, tallolja och pyrolysolja. Det akriver Bioenergitidningen.

Det senaste året har produktionskapaciteten ökat till cirka 9,2 terawattimmar, från 7,6 förra året. Preem har nästan 40 procent av den totala produktionskapaciteten och är den enskilt största producenten av biodrivmedel. Bolaget har ökat sin kapacitet att ta emot bioråvara vid raffinaderierna i Lysekil och Göteborg.

Väntas växa mellan 2023 och 2026

I december invigde Pyrocell en ny anläggning för tillverkning av pyrolysolja i Gävle. Under 2022 väntas utbyggnaden av kapaciteten endast bli 2 procent, men under åren 2023–2026 väntas kapaciteten växa med 44 procent per år för att nå upp i en kapacitet på 39 terawattimmar biodrivmedel år 2026.

De största planerna på utbyggnad av kapaciteten planerar Preem, som planerar att öka kapaciteten från 3,5 terawattimmar till ungefär 22 terawattimmar, vilket motsvarar nästan 2,4 miljoner kubikmeter biodrivmedel till år 2026.

I Norden är det företag i Sverige som har störst planer på att producera biodrivmedel, men även i Finland och Norge finns planer på att öka kapaciteten under kommande år. År 2026 väntas kapaciteten i hela Norden ligga på cirka 70 terawattimmar om året.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Stort tryck på LNG: Fartyg vänder mot Europa mitt i rutten [Dagens PS]