Företagskonkurserna minskade i de nordiska länder 2020, jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Enento Group och Experian.

Minskningen var som störst i Danmark på 34 procent, följt av Norge med 18 procent, Finland med sex procent och Sverige med tre procent.

I början av året ökade konkurserna på grund av pandemin men dess påverkan blev inte långvarig, uppger Jukka Ruuska, vd för Enento, i en kommentar.

”De totala siffrorna för året visar oss att affärsklimatet i Norden är stabilt och starkt. Det statliga stödet till företag, låntagarnas tålamod och lagändringar har underlättat situationen i Norden bättre än väntat”, säger Ruuska.

Sverige utmärker sig i konkursstatistiken

Sett till segmenten framgår det att byggbranschen går bra medan hotell, restaurang och transport uppvisar stora skillnader. I Danmark exempelvis har konkurserna minskat med 21 procent inom hotell och restaurang. I Sverige är däremot utvecklingen den klart motsatta.

”Sammantaget är det Sverige som sticker ut, med relativt stora ökningar för båda segmenten 2020. Konkurserna inom hotell- och restaurang ökade med 36 procent i Sverige för 2020 jämfört med 2019 och konkurserna inom segmentet transport ökade med 27 procent jämfört med 2019”, står det.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Stor konkursrisk för många företag [DagensPS.se] »