Mathias Rebane, näringspolitisk talesperson på Företagarförbundet, läxar upp jublande politiker.

I Norrland finns jobben, flytta dit, har både arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) och den tidigare LO-bossen Karl-Petter Thorwaldsson med flera uppmanat arbetslösa.

Bakgrunden är de stora industrisatsningarna i norr, som i första hand är kopplade till gruvindustrin samt Northvolts batterifabriken i Sollefteå.

Projekten väntas generera tiotusentals jobb och det får såväl lokalpolitiker och rikspolitiker att jubla.

Mathias Rebane på Företagarförbundet har dock en mer nyanserad bild av det hela och manar till sans. Det krävs betydligt mer för att få ner den höga arbetslösheten, fastslår han.

”Utan att förringa de fantastiska satsningarna som pågår måste vi ändå peka på att behovet av att skapa nya jobb är avsevärt större än de som sker i norr”, skriver Rebane i ett pressmeddelande från Företagarförbundet.

4 av 5 nya jobb skapas av småföretag

Han påpekar också att det inte är i storföretag som jobb i första hand skapas, utan att det sker i småföretag och upprepar att fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag.

”Här hittar vi nästan en miljon företag, jämfört med blott tusen storföretag. Det innebär att samtidigt som 20 000 jobb skapas i historiens största industriprojekt i norr så skapar småföretagen 80 000 till utan att bli nämnvärt påhejade av politiker, tvärtom så försvåras deras arbete ofta av regelkrångel och tröskelhinder. Inte minst under pandemin har vi sett hur dessa småföretag fått stå sist i kön för att få ta emot stöd. Det tog tre månader för att få ett omställningsstöd på plats och åtta månader för ett omsättningsstöd till de allra minsta”, skriver Mathias Rebane som uppmanar makthavarna att snabbt stötta småföretag i krisen.

I mindre företag finns möjlighet att skapa tio gånger så många jobb som i de nu aktuella industrisatsningarna, 200 000 jobb mot 20 000 jobb, menar han.

Företagarförbundet radar upp tre förslag på åtgärder:

ANNONS
ANNONS

1. Rädda företagen med stödpaketen som avsatts. Betala ut pengarna som reserverats för det omedelbart.

2. Etablera företagarförbundets modell för tillväxtjobb, som syftar till att skapa ett nytt jobb i var fjärde småföretag.

3. Sänk arbetsgivaravgiften och skapa fler skatteintäkter.