För åttonde månaden i rad ligger inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn, PMI-tjänster, över 60-nivån och är långt över sin historiska snittnivå.

ANNONS

Swedbank konstaterar att det är åttonde månaden i följd som inköpschefsindexet, PMI-tjänster, ligger över 60-nivån.

Och även om indexet föll i augusti till 64,7 från 69,1 i juli är nivån på det ”långt över dess historiska genomsnitt (55,8)”, skriver Swedbank i ett pressmeddelande på fredagen.

Ökad aktivitet och stigande affärsplaner

”Även om expansionen tappade fart i augusti är det fortfarande en övervikt av företag som uppvisar en ökad aktivitet samtidigt som affärsplanerna stiger inte minst nu när coronarestriktionerna gradvis dras tillbaka”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig på Swedbank för analysen av inköpschefsindex.

Delindex för orderingång och affärsvolym bidrog till nedgången i PMI-tjänster under augusti, med sammantaget 4,7 indexenheter. Delindex för sysselsättning var i stort sett oförändrat medan delindex för leveranstider ökade och gav ett positivt bidrag till tjänsteindexet (0,3 indexenheter).

Index för leverantörernas insatsvarupriser är kvar på historiskt höga nivåer och visar att stigande insatsvarupriser är utbrett i tjänstesektorn även om indexet dämpades i augusti till 75,7 från 80,7 i juli.

”Näringslivet fortsätter expandera”

Silf/Swedbanks PMI-Composite index noterades till 63,4 i augusti jämfört med 67,8 i juli.

”Det betyder att näringslivet fortsätter att expandera men inte i samma takt som tidigare. Det är framför allt i industrin som takten har dämpats medan den snarare har stärkts i tjänstesektorn under de senaste tre månaderna”, säger Jörgen Kennemar.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Svenska företag andas stark optimism [Dagens PS]

Läs mer: Handelsbanken ser ”stark återhämtning” i svensk ekonomi [Dagens PS]

Läs också: Lägre fart i svensk industri – så tolkas det [Dagens PS]