Den svenska barometerindikatorn steg i februari. Barometerindikatorn ökade till 103,6 från 100,9 (reviderat från 100,0) föregående månad. Med undantag för december har indikatorn ökat varje månad sedan fallet i april förra året.

Tillverkningsindustrins förtroende ökade till 114,6 från 113,7 (reviderat från 113,3) föregående månad.

”Tillverkningsindustrins konfidensindikator ökade något i februari och pekar fortsatt på ett betydligt starkare stämningsläge än normalt. Bakom uppgången ligger mer optimistiska förväntningar på framtida produktion. Trots det starka läget för sektorn som helhet är läget påtagligt svagare för konsumtionsvaruindustrin och har varit så sedan oktober”, skriver Konjunkturinstitutet, KI, i konjunkturbarometern.

ANNONS
ANNONS

Konsumentförtroendet ökade till 97,5 från 94,4 (reviderat från 93,1) föregående månad. Samtliga ingående frågor bidrog till uppgången, förutom förväntningarna på den egna ekonomin som i stället dämpades marginellt. Hushållens förbättrade syn på sin egen ekonomi i nuläget bidrog mest till ökningen, skriver KI.

Sverige februari, 2021 januari, 2020 Reviderad
Barometerindikator 103,6 100,0 100,9
Tillverkningsindustrins förtroende 114,6 113,3 113,7
Konsumentförtroende 97,5 93,1 94,4