Fack och arbetsgivare i transportkonflikten skulle få ett slutbud från medlarna klockan 15. En halvtimme senare fanns inget sådant. Transportfacket uppgav tidigare att parterna måste lämna besked senast klockan 19, men det är oklart om den tidsgränsen fortfarande gäller.

ANNONS

Om någon av parterna nobbar medlarnas bud bryter LO-facket Transports varslade strejk ut klockan 12 i morgon, om det inte hittas en lösning under natten och förmiddagen.

Vilka konsekvenserna av en eventuell strejk blir är oklara. Men arbetsgivarparten Biltrafikens Arbetsgivareförbund varnar för mycket stora effekter för både industri och handel då omkring 70–80 procent av all godstrafik på väg kommer att stanna.

– Det är ett väldigt osäkert läge, vissa företag har gjort bedömningen att det inte kommer att drabba dem, medan andra befarar stora störningar, säger Joachim Glassell, transportansvarig på Svensk Handel.

Framför allt e-handeln kommer att drabbas, och butiker i mindre utsträckning, enligt Glassell. Men det är svårt att veta, transportsystemen är komplicerade.

– Det är osäkert hur flödena ser ut, säger han.

Att företag skulle ha börjat hamstra varor för att klara en strejk, känner han inte till. Företagen vill inte ha dyra lagerkostnader, utan ett jämnt flöde.

ANNONS
ANNONS

En eventuell strejk innebär att arbetet upphör på 24 lastterminaler runt om i landet. Arbetsgivarna har i sin tur varslat om lockout av alla lastbilschaufförer som då blir sysslolösa. Lockouten bryter ut på torsdagen.

Medlarna har också att hantera Transports konfliktvarsel inom renhållning och bevakning. Men där är det än så länge bara varslat om övertidsblockad.