Kammarrätten i Stockholm avslår en överklagan från Huaweinefter att bolaget har blivit utestängt från den svenska 5g-utbyggnaden, skriver Computer Sweden.

ANNONS

Det är Post- och Telestyrelsen PTS som har beslutat att stänga bolaget ute från Sveriges 5g-utbyggnad. Huawei har överklagat beslutet, men Kammarrätten konstaterar att det varken strider mot svensk eller internationell lagstiftning att säga nej.

Domstolen har alltså avslagit Huaweis överklagan, enligt ett pressmeddelande från Kammarrätten.

”Sveriges säkerhet är ett synnerligt starkt intresse och Post- och telestyrelsens beslut grundar sig på ett verkligt, aktuellt och tillräckligt allvarligt hot mot Sveriges säkerhet”,  säger rättens ordförande lagmannen Anita Linder i pressmeddelandet.

Huawei kan orsaka skada

En av anledningarna är att produkter från Huawei, om de används för centrala funktioner i 5g-nätet, skulle kunna orsaka skada för Sveriges säkerhet vid radioanvändning,  enligt domstolen.

”Post- och telestyrelsen har därför haft skäl att förena tillstånd att använda radiosändare med villkor som förbjuder produkter från Huawei i centrala funktioner i 5g-nätet. Detsamma gäller för villkor som innebär att en avveckling av befintliga produkter från Huawei ska vara genomförd senast den 1 januari 2025”, skriver domstolen också i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Huawei säger efter beskedet att beslutet är en besvikelse. Bolaget kommer nu att utvärdera hur man ska gå vidare i frågan. Bolaget anser att dess rättigheter och intressen behöver skyddas. Man kommer att gå vidare med nya rättsliga åtgärder.

Läs också:

Huawei utestängdes från 5G – stämmer Sverige [Dagens PS]
5G: Dyrt äventyr för telekomjättar när konsumenterna tvekar [Dagens PS]