SSAB slår med råge förväntningarna i den tredje resultatrapporten. Höga stålpriser och företagets sjösättning av projektet med fossilfritt stål är en del av förklaringen.

ANNONS

”De höga stålpriserna i kombination med en stark och stabil intern prestation gjorde att vi överträffade rekordnivån från föregående kvartal, trots de planerade underhållsstoppen”, skriver SSAB i sitt pressmeddelande.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2021 ökade till 5 800 miljoner kronor, vilket är rekord i SSAB för ett enskilt kvartal. SSAB slår förväntningarna från Infronts analytikerenkät med 30 procent, enligt Dagens Industri. Nettokassaflödet uppgick till 2,8 miljarder kronor.

Förutom att leverera den första omgången fossilfritt stål till Volvo har SSAB också tecknat avtal med Mercedes Benz om stålet.

”För första gången någonsin reducerades järnmalm i pilotskala med 100 procent fossilfri vätgas”, skriver företaget.

Efterfrågan på stålet är stor, men om SSAB ska kunna skala upp produktionen krävs det att samhället kan säkerställa tillgodose SSAB med den stora mängd el som krävs för att skapa vätgas genom elektrolys. SSAB efterfrågar i sin rapport effektiva tillståndsprocesser och en tillståndsprocess med lika villkor.

Rörelsemarginalen för SSAB Special Steels, en av de viktiga exportvarorna, ökade med 17 procent. Specialstålet är en del av SSAB:s hållbarhetssatsning.

Både SSAB Europe och SSAB Americas gick framåt, främst på grund av ökade stålpriser.

ANNONS
ANNONS

”Blickar vi framåt så bedömer vi att fjärde kvartalet kommer att utvecklas väl, delvis mot bakgrund av att våra stålpriser realiseras med en viss eftersläpning jämfört med spotmarknaden. Det finns dock en osäkerhet i efterfrågan på den europeiska marknaden, bland annat beroende på halvledarbristen som påverkar framförallt fordonsindustrin”, skriver SSAB.

Tredje kvartalet:

Intäkter 25 220 miljoner kronor
Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA 6 582 miljoner kronor
Rörelseresultat 5 800 miljoner kronor
Resultat per aktie 4,35 kronor

Läs också:

Volvos första historiska fordon av fossilfritt stål
SSAB:s aktie i topp för Morgan Stanley