Det är dyrt och krångligt att ställa om till hållbart, även om sju av tio småföretagare märker att kunder blir mer angelägna om ett aktivt hållbarhetsarbete.

ANNONS

Det här visar en rapport från Swedbank som återges av Di.se, och där det framgår att höga kostnader, krångliga regler och brister i infrastrukturen bromsar småförtagare från att ställa till en grön och hållbar linje.

Över 70 procent, drygt sju av tio småföretagare, uppger i undersökningen att kunder kräver ett aktivt hållbarhetsarbete.

4 av 10: För dyrt!

Dock anser 40 procent av de tillfrågade bolagen att kostnaderna att ställa om är för höga.

Nästan var fjärde företag tycker att reglerna för att ställa om är krångliga och att det är brist på infrastruktur för ändamålet.

”Där bör politiken träda in för att bana väg och underlätta den omställning företagen vill och behöver göra”, säger Jörgen Kennemar, senioranalytiker på Swedbank, i ett pressmeddelande, berättar Di.se.

Många av småföretagen gör ingen hemlighet av att varumärket kan få ett lyft och stärkas med en utpräglad hållbarhetspolicy, men trots det har endast fyra av tio småföretag en hållbarhetsplan.

ANNONS
ANNONS

Läs hela artikeln på Di.se.

Läs även: Ny rapport: Fossilinvesterare är förlorare [DagensPS.se] »