Totalt nio av tio svenska små- och medelstora bolag påverkas negativt av coronaviruspandemin. Det visar en undersökning, Affärsbarometern, som affärssystemaktören Visma låtit göra.

ANNONS

Nära hälften av de tillfrågade uppger att de kan behöva säga upp personal i närtid. Undersökningen genomfördes 18-24 mars och omfattade 1 538 små- och medelstora företag.

”Aldrig sett något liknande”

”Företagens syn på framtiden har kraftigt försämrats på väldigt kort tid. Nedgången i framtidstro är massiv och sträcker sig över hela landet och över i stort sett alla branscher. Under de nio år som vi har undersökt framtidsutsikterna bland svenska företag har vi aldrig sett något liknande. Det är mycket viktigt att vi alla förstår allvaret i situationen och att motåtgärder för att hjälpa företagen och företagarna sätts in. Det måste göras snabbt. Varje dag räknas”, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, i en kommentar.

Nästan 44 procent av de tillfrågade företagen uppger att lönebidrag är den viktigaste åtgärden från statens sida. 21 procent uppger anstånd med skatten som viktigt. Drygt 8 procent vill ha kortfristiga lån eller annan finansieringslösning. Över en fjärdedel, 27 procent, vill se andra lösningar.

När det gäller försäljning svarar 72 procent av företagen att försäljningen viker nedåt, 8 procent tror på en uppgång och 13 procent ser en oförändrad utveckling.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Coronakrisen: Regeringen inrättar företagsakut [DagensPS.se] »