Nya revisorerna avstyrker ansvarsfrihet för duon.

ANNONS

I stort sett hela den tidigare styrelsen i det skandalomsusade pensionsbolaget avstyrks ansvarsfrihet av Allras nya revisorer, berättar Di som tagit del av revisionsberättelsen.

Den nya revisionsbyrån Mazars har tagit över räkenskaperna i Allra efter Deloitte, som hoppade av och anmälde bolaget i början av året.

Förutom Thomas Bodström avstyrker alltså de nya revisorerna vd:n Alexander Ernstberger ansvarsfrihet samt bland andra Ebba Lindsö.

Beslutet grundas bland annat på de brottsmisstankar som finns mot flera av det utpekade skurkbolagets toppar.

”Mot bakgrund av detta och i kombination med den osäkerhet som föreligger om vad som skulle kunna komma fram i samband med pågående brottsutredningar kan vi inte tillstyrka att bolagsstämman beviljar ansvarsfrihet för flertalet av de ledamöter som suttit i styrelsen under 2016”, skriver revisorerna, enligt Di.

ANNONS
ANNONS

Den nya revisionsbyrån slår även ned på utdelningarna i Allra, dessutom får bolaget en anmärkning då årsredovisning och koncernredovisning inte upprättats ” i så pass god tid att det varit möjligt att hålla bolagsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång”, skriver Di.

”Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter Karin Moberg och Meg Tivéus ansvarsfrihet för räkenskapsåret”, skriver revisorerna också, enligt artikeln.