Antalet öppet arbetslösa i Sverige sjönk med 3 731 personer till 277 545 under förra veckan.

ANNONS

Det visar veckostatistik från Arbetsförmedlingen.

Antalet sökande i program med aktivitetsstöd steg till 189 401 från 188 527.

Antalet sökande som fick arbete under veckan var 9 338 personer, att jämföra med 8 763 veckan innan.

Nyinskrivna sökanden uppgick till 8 654 personer, att jämföra med 9 135 veckan innan.

ANNONS
ANNONS

Nyanmälda platser uppgick till 14 908 stycken, att jämföra med 15 077 veckan innan.