Det såg ut att kunna bli en riktig långbänk. I ett yttrande om H2 Green Steels verksamhet ställde Försvarsmakten krav som hade kunnat försena bygget med två och ett halvt år. Nu ängrar man sig.

ANNONS

Inom loppet av en vecka gjorde Försvarsmakten två diametralt motsatt bedömningar om verksamheten som H2 Green Steel vill bygga i Svartbyn utanför Boden. Det skriver Dagens Nyheter.

Först skrev man ett yttrande till Mark- och Miljödomstolen med innebörden att verksamheten måste visa att de når upp till högt ställda krav först. Anledningen är att platsen är av ”riksintresse för totalförsvaret”, och kan skada detta försvar. Försvarsmakten bedömde därför att det kunde försena bygget med 2,5 år att se till att villkoren uppfylldes.

H2 Green Steel gav ny information

I onsdags kom en tvärvändning. Myndigheten uppger nu att bolaget kan börja planera anläggningsfasen, så länge man samarbetar tätt med Försvarsmakten alla skeden av sin planering.

”Försvarsmaktens nya yttrande bifaller byggnadsdom. Det är positivt och känns bra att svenska myndigheter är flexibla”, säger Claes Nordmark (S), kommunstyrelsens ordförande i Boden.

Ulrika Gustafsson, sektionschef för fysisk planering på Försvarsmakten, säger att det nya beslutet fattades efter att man hade fått ny information från H2 Green Steel och därefter arbetat intensivt med ett nytt yttrande.

ANNONS
ANNONS

Även andra myndigheter ställer krav på verksamheten. Nyligen meddelade SVT att Länsstyrelsen kräver garantier för att skyddsvärda arter inte skadas, och att vattnet inte försämras i anslutning till anläggningen.

Läs också:

Kan grodor stoppa H2 Green Steel? [Dagens PS]