Svenska småföretag är under hård press till följd av ökade produktionskostnader, enligt ny rapport – ”mycket oroande”, säger näringspolitisk expert.

ANNONS

Inflationen är i dag den högsta på decennier och den fick tidigare bränsle av stigande energi- och drivmedelspriser.

Nu eldar en rad andra faktorer på inflationen, däribland västs sanktioner mot Ryssland för kriget i Ukraina – det här ökar råvarupriserna.

”Högre produktionskostnader är en ökande utmaning för svenska småföretag som ser pressad lönsamhet och höjda priser mot kunder som en effekt”, konstaterar Swedbank, Företagarna och Sparbankerna i ett pressmeddelande med hänvisning till en ny rapport.

Nästan åtta av tio företag uppger att kostnadsökningarna har haft negativ inverkan på verksamheten under det senaste året.

Störst negativ påverkan har drivmedelskostnader haft, enligt vart tredje företag.

Därefter följer ökade materialkostnader och kostnader för el och leveranser.

ANNONS
ANNONS

Åkeriernas drivmedelspriser har ökat med 56 procent i månaden

I transportsektorn uppger åtta av tio företag att de högre drivmedelskostnaderna haft negativ inverkan på verksamheten.

Bland tillverkande företag uppger tre av tio att elkostnaderna påverkat verksamheten negativt.

Även i andra branscher som transport, handeln och restaurangnäringen har de högre elkostnaderna slagit hårt.

”Enligt våra beräkningar har exempelvis ett åkeri 56 procent högre drivmedelskostnad per månad nu än för ett år sedan. För ett bageri i elområde 4 är kostnaden hisnande 200 procent högre. De här pengarna behöver komma in på något sätt. En väg är att höja priserna, men vart smärtgränsen går för företagets kunder måste också in i kalkylen”, säger Jörgen Kennemar, senioranalytiker på Swedbank.

För företagen, särskilt inom bygg- och tillverkningsindustrin, har de ökade kostnaderna inneburit att prognosticerad lönsamhet gått förlorad.

Inför de kommande tolv månaderna har företagen tvingats justera ned sina förväntningar.

Näringspolitisk expert – ”mycket oroande”

”Detta är såklart mycket oroande, Sverige behöver välmående och växande företag som anställer och bidrar till att hålla hela landet levande. Det är dessutom oroliga tider och vi behöver långsiktiga politiska reformer för att skapa goda förutsättningar för svenskt näringsliv”, säger Philip Thunborg, näringspolitisk expert på Företagarna.

ANNONS
ANNONS

Närmare hälften av småföretagen (46 procent) räknar med att i stor eller i mycket stor utsträckning höja priserna på grund av ökade kostnader.

Tre av tio företag uppger samtidigt att de i liten utsträckning kommer kompensera kostnadsökningarna genom att höja priserna.

”Även om många företag säkert skulle behöva höja priserna är det inte säkert att de kan det. Inte minst för att de sitter fast i långa avtal som begränsar den möjligheten. Då får man titta på andra vägar, till exempel att skära i kostnaderna. Den största posten är för de flesta löner till anställda och om uppsägningarna ökar kan det få långtgående konsekvenser för Sverige”, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund.

Läs även: Statistik: I april ökade konkurserna igen [Dagens PS]