Dagens PS

Destruktivt ledarskap - har du en Putin som chef?

Destruktivt ledarskap
Putins ledarskap är ett exempel på riktigt dåligt ledarskap utifrån ett antal perspektiv. Vår Ledarskapscoach Po Lindvall, skriver om vad kan vi lära oss om riktigt dåligt ledarskap inom näringslivet, utifrån Putins övertydligt dåliga exempel (Bild: Pixabay).
PS Debatt
PS Debatt
Uppdaterad: 04 apr. 2022Publicerad: 04 apr. 2022

Det destruktiva och mörka ledarskapet som Putin på flera sätt visar exempel på, verkar utifrån vad olika analytiker skriver, inte ha varit en framgångsfaktor.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Lika lite som denna typ av ledarskap är en framgångsfaktor inom näringslivet. Mer än möjligen för den som sitter på makten, men mest i form av att hen ser sig som ‘den store ledaren’.

Ukraina skulle övervinnas utan större motstånd. Trodde Putin. Han trodde fel. Hur kommer det sig att han trodde så fel? En viktig orsak är att Ukrainarnas motivation, mod och försvarsförmåga underskattades.

För att inte säga totalt negligerades av Putin och hans ‘rådgivare’. Jo jag sätter begreppet rådgivare inom citationstecken, eftersom ‘råden’ förmodligen bara består i vad Putin vill höra och att han troligen inte ens lyssnar till några ‘råd’.

Det enkla svaret att Putin trodde så fel är att hans despotiska ledarskap har satt skräck i omgivningen, de vågar bara säga det han vill höra. Det lite mer komplexa svaret är att han har skapat vad som ofta kallas en tystnadskultur, eller i hans fall mer av en jasägarkultur.

Despotens akilleshäl bekräftas av flera källor.

Innan jag hunnit skrivit klart denna artikel börjar det komma fler och fler uppgifter med liknande innehåll:

USA:s utrikesminister Antony Blinken menar att det finns en ”akilleshäl” i det autokratiska systemet: “I dessa system finns inga människor som berättar sanningen för dem med makt, eller som har möjligheten att göra det” skriver New York Times.

Vita husets kommunikationsansvariga, Kate Bedingfield, menar enligt AP att Putins rådgivare inte vågar ge honom rätt information, rädslan gör att de istället säger vad de tror han vill höra.

ANNONS
Destruktivt ledarskap gör att soldater och medarbetare ger upp

I vissa städer i Ukraina verkar det som att demonstranter får ryska soldater att vända om. Ett sundhetstecken, men även ett tecken på att det finns de som verkligen inte vill strida… (Foto: Pixabay.)

ANNONS

Senaste nytt

Lögnerna verkar gå i båda riktningar.

Lögnerna verkar gå i båda riktningarna. Förutom att Putin inte får höra sanningen om vilka resurser han har till sitt förfogande, tyder mycket på att han och hans marionetter ljugit för de militära styrkorna om att dom skulle på övning eller en ‘mindre militär operation’.

En konsekvens av det despotiska envåldshärskandet, är en militär som inte lever upp till Putins förväntningar. Frågan är hur många han redan straffat för att de inte gett honom korrekt information eller för att ha misslyckats med ett snabbt övertagande…?

En annan konsekvens verkar vara brister hos den ryska militären, i form av demoralisering av truppernas stridsvilja, en planering som inte höll och det finns tecken på en bristfällig logistik som gör att ett underhållet till trupperna har varit dåligt eller helt uteblivit.

Som ‘tur’ är kan tilläggas.

Hur långt stäcker sig Putins destruktiva ledarskap

Hur långt sträcker sig Putins mål om ett Storryssland…? (Foto: Pixabay).

Kriget i sig kan bara uppfattas som ett rent vanssine, betyder det att Putin är galen?

ANNONS

Ett antal skribenter hävdar att Putin inte är galen. På avstånd är det givetvis problematiskt att ställa en diagnos. Max Rapp Ricciardi, fil.dr. i psykologi, skriver om den ‘mörka sidan av ledarskapet’, eller den mörka triaden. Bestånden av narcissism, machiavellianism och psykopati:

Narcissism kännetecknas av en attityd av överlägsenhet och grandiositet, parallellt med en känsla av underlägsenhet och sårbarhet. Känslan av underlägsenhet lyckas dock narcissisten oftast förneka.

Machiavelliska ledare har förmågan att tänka strategiskt utifrån långsiktiga mål och när de fattar beslut. Om oetiska handlingar krävs för att uppnå målet kommer det inte att störa dessa ledare.

Psykopati betyder att en person är oförmögen att känna, förstå eller hantera känslor. Vilket grundar sig på bristande på emotionell intelligens och empati.

Psykopater och machiavellisterna är båda känslokalla, vilket i någon mening gör att de har liknande tillkortakommande. Det som skiljer dessa två varianter åt är impulsiviteten.

Machiavellianer är strategiska, kapabla att arbeta mot långsiktiga mål och noggranna med vilka de försöker manipulera. Medan psykopaterna är mer impulsiva, något som ofta leder till negativa konsekvenser, både för dem själva och deras familjer, både professionellt och privat.

Narcissister är extroverta, charmiga och öppna, i motsats till psykopater och machiavellianer. Forskningen på området är ibland motsägelsefull, men utifrån beskrivningarna ovan är det svårt att utesluta att Putin beskrivs i delar av ledarskapets mörka triad.

Det är många som har råkat ut för att chefen presenterar deras egna förslag som sitt eget, ibland till och med mitt framför ögonen på vederbörande. Utan att bry sig det minsta om hur medarbetaren uppfattar det (Foto: Pixabay.).

ANNONS

Det övertydligt onda ledarskapet visar på faran med dåliga ledare generellt

I mitt arbete som ledarskapscoach, ledarskapsutvecklare och forskare har jag sett många bra chefer eller ledare, men jag har även sett alltför många riktigt dåliga chefer.

För att inte tala om destruktiva chefer. Deras destruktivitet är främst en fara för den mentala hälsan hos medarbetarna.

Exempel på narcissism, machiavellianism och psykopati hittar vi givetvis även hos ledare inom näringsliv och offentlig sektor. Vilket inte är en trevlig upplevelse för den som råkat ut för det, även om det  inte går att jämföra med att bli drabbad av ett invasionskrig.

Även om en dålig chef inte är fullt ut ‘ond’, har även mer subtilt ‘onda’ eller destruktiva ledarbeteenden en negativ effekt på den mentala hälsan. För att inte tala om den negativa effekter på medarbetarnas motivation och prestation.

Vad bör du vara observant på i det ledarskaps som praktiseras på din arbetsplats? Ja givetvis bör du se upp med överlägsenhet, brist på hänsyn till omgivningen, att chefen inte tar hänsyn till något eller någon för att nå resultat. Men det finns mer att se upp med.

Destruktivt ledarskap leder till ohälsa och kostar pengar

Men ett destruktivt ledarbeteende kan förutom att vara aktivt, även vara passivt enligt Maria Fors Brandebo, Sofia Nilsson och Gerry Larsson. Här några tips från dessa forskare att vara uppmärksam på:

ANNONS

1. Orättvis och arrogant
Chefen är orättvis och arrogant, behandlar personer på olika sätt och t.o.m. fördummar medarbetare.
Ett exempel är när Putin hånade och förminskade chefen för utrikesspionaget inför öppen ridå.

2. Bestraffar och ställer orimliga krav
Chefen bestraffar och ställer orimliga krav, blir ibland även aggressiv, straffar medarbetare som gör fel och hotar för att få medarbetare att göra som hen vill.

En medarbetare framförde sin åsikt om något som skötts illa i en kommun. Hans chef tog honom åt sidan och sa: “Om du fortsätter på det här sättet kommer du ‘hamna ute i kylan’.”

3. Falsk och egocentrisk
Chefen är falsk och egocentrisk, presenterar andras arbete och förslag som sina egna och undergräver på så sätt tilliten.

4. Passiv och konflikträdd
Chefen är passiv, feg eller konflikträdd, samt undviker att vara på plats och håller sig undan. Konflikträdda chefer vågar ofta inte ens hantera en kränkningsanmälan, istället för att följa lagen och ta in en utomstående som analyserar problemet, händer ingenting.

Vilket även resulterar i att anmälaren kan känna skuld för att ärendet inte var ‘viktigt nog’. Något som kan påverkar deras mentala hälsa negativt i ett steg till, förutom den ursprungliga kränkningen.

5. Osäker och otydlig
Chefen är osäker i sin roll och eller otydlig i sin kommunikation och instruktioner, samt saknar förmåga att planera och skapa struktur. Den frustration och stress otydlighet och brist på struktur i arbetet kan orsaka, känner alla som råkat ut för det igen väl.

 

ANNONS

Ineffektivt och leder till sämre resultat

Det destruktiva ledarskapet leder även till ineffektivitet och sämre resultat.

Missförstå mig rätt, exemplen på destruktivt ledarskap är långt från Putins krigsterror. Men går likväl inte på minsta sätt att ursäkta. Och kostar pengar och orsakar ohälsa på flera olika sätt.

Skribent: Po Lindvall
Forskare, ledarskapscoach och ledarutvecklare bakom ledarskapsträningen COACH2LEAD, framtaget av Success Cultures Research Centre, coach2lead.se

 

 

 

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
PS Debatt
PS Debatt

Detta är ett debattinlägg på Dagens PS. Åsikterna och innehåll som uttrycks är skribentens egna och avspeglar inte Dagens PS uppfattning.

PS Debatt
PS Debatt

Detta är ett debattinlägg på Dagens PS. Åsikterna och innehåll som uttrycks är skribentens egna och avspeglar inte Dagens PS uppfattning.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS