Regeringen har nu presenterat sin vårändringsbudget. Samlat handlar det om åtgärder för över 100 miljarder kronor.

ANNONS

BNP väntas dock backa i år. Den svenska ekonomin väntas falla med 4,2 procent i år för att sedan växa med 3,3 procent nästa år och 3,4 procent samt 3,3 procent 2022 respektive 2023. Underskottet i statens finanser väntas bli som störst under 2020 med ett underskott på 3,8 procent.

Under nästa år väntas det bli ett underskott på 1,4 procent.

”Svensk ekonomi står väl rustad”

”Sveriges historiskt låga skuldkvot ger dock ett bättre utgångsläge än många andra länder, och svensk ekonomi står väl rustad för att hantera en eventuell lågkonjunktur som kan följa av virusutbrottet. I takt med att ekonomin gradvis återhämtar sig, när krisen lagt sig, väntas också de offentliga finanserna bli starkare”, skriver regeringen i en kommentar.

Åtgärder i extra ändringsbudgetar under våren samt förslag i Vårändringsbudget för 2020 (miljarder kr)

ANNONS
ANNONS
Smittspridningen ska begränsas7
Konsekvenserna för svenska jobb och företag ska tryckas tillbaka67
Trygghet och omställning för den som blir arbetslös11
Fortsatt kamp mot samhällsproblemen22
Övrigt1
Summa107
Justering effekt offentliga finanser-12
Summa effekt offentliga finanser95