”Tusentals personer och företag berörs”, skriver Di.se och förklarar att rika kan komma att gynnas. För många bolag kan straffavgiften däremot slå hårt och bli högre än den undanhållna skatten, enligt ett nytt lagförslag.

ANNONS

Regeringens syfte är, skriver Di, att ”få ett mer rättvist men också avskräckande system”.

Flera remissinstansen kritiserar dock lagförslaget och konstaterar att höginkomsttagare gynnas jämfört med låginkomsttagare.

”Låginkomsttagaren kommer att uppfatta detta som orättvist”, skriver professor Mattias Dahlberg vid juridiska fakulteten på Uppsala universitet, som enligt Di får medhåll från bland andra kammarrätten i Sundsvall och Föreningen auktoriserade revisorer.

Av artikeln framgår att skattesatsen ökar i kombination med en ny princip om hur skattetillägget räknas fram. Skattetillägget ska nu beräknas på det belopp som borde tagits upp till beskattning och inte på den skatt som undanhållits.

I fjol åkte 12.000 personer, enligt artikeln, på skattetillägg på sina deklarationer, där utöver drabbades många företag. Di uppger att bara momsärendena resulterade i 18.000 skattetillägg förra året, 8.000 fall rörde även arbetsgivaravgifter.

För statskassan genererar det nya lagförslaget ett tillskott på 188 miljoner kronor nästa år och 251 miljoner kronor åren därefter, skriver Di och hänvisar till utredarna. Sajten jämför det med vad skattetillägget drog in till staten i fjol. Summan landade då på 676 miljoner kronor.

Tidningen hänvisar också till ett hygienbolag som drabbades av ett skattetillägg på 180 miljoner kronor – trots att bolaget följde Skatterättsnämndens råd.

ANNONS
ANNONS

Även andra, stora svenska bolag som AB Volvo och Husqvarna opponerar sig mot det nya skattetillägget och ”anser att det är orimligt att skatten med förslaget kan bli upp emot 114 procent av det undanhållna beloppet”.

Enligt Di har finansminister Magdalena Andersson (S) avböjt att kommentera förslaget.