Ledare och medarbetare i våra verksamheter utsätts för utmaningar i kristider, vad kan du som ledare göra för att få alla att känna trygghet och kunna göra sitt jobb? Vilket är viktigt för att minimera negativa ekonomiska effekter på alla verksamheter och därmed på samhället.

ANNONS

Putins agenda spekuleras det om, i första hand är den inriktad på att återupprätta ett ‘storryssland’. Vad hans agenda i övrigt innehåller är det ingen utanför hans inre krets som vet, om ens dom.

Men Putins ledarskap är lätt att beskriva.

Despotens ledarskap präglas av management by fear

Att Putins ledarskap präglas av att skapa rädsla har förmodligen inte gått någon förbi. I förra veckan hånade han och förminskade chefen för utrikesspionage inför öppen ridå.

Hånleendet och sättet att behandla spionchefen på talar ett tydligt språk. Skräckväldet fungerar ur Putins synvinkel.

Skräckväldet har tagit modet ur generalerna

Uppenbarligen vågar ingen motsäga Putin, inte ens generalerna med alla sina ordnar. Man kan ju undra över deras mod och civilkurage.

Eller om dom är så hjärntvättade att dom faktiskt tror på Putins beskrivning av Ukraina.

Ett skräckvälde ingjuter inte mod i soldaterna heller. Troligtvis kommer vi få se ökande desertering och kanske till och med myteri från den ryska sidan. (Foto: Pixabay).

Skräckväldet har inte tagit modet ur President Zelenskyj

President Zelenskyj agerar på bästa sätt och ingjuter mod i sitt folk. Det gör han främst genom att behålla sitt eget lugn, sin närvaro, att fokusera på lösningar, på vad han kan göra och vad hans arme och folk kan göra mot den ryska aggressionen.

ANNONS
ANNONS

Han är en god förebild, genom sitt varande mer än sina ord, även om han lyckas ytterst väl med att formulera sig. Framför allt lyckas han förmedla trygghet och mod.

Det är rädsla och makt Putin vill åt

Oron som Putin sprider med sina hot drabbar på sätt och vis hela världen, vilket syns genom alla demonstrationer om att ge Ukraina vårt stöd.

Det är rädslan och makten Putin vill åt, enligt Mi Lennhag statsvetare i Lund. Även vår rädsla för vad han skall göra här i Sverige och i andra länder.

Vad kan du som ledare göra och vad kan vi alla göra för att inte falla för Putins skräckpropaganda och låta den ta över vår arbetsförmåga och vår kreativitet?

Det politiska ledarskapet och ledarskapet i arbetsorganisationer skiljer sig åt på flera väsentliga sätt, något forskarna inom det Transformerande Ledarskapet missat.

Trots det finns det saker vi kan lära av en god ledare som President Zelenskyj. Att behålla vårt lugn, vår närvaro och att fokusera på lösningar och vad vi kan påverka.

Fokus på vad kan vi påverka

Helt enkelt för att det är det enda vi kan göra, det vi inte kan påverka kan vi inte göra något åt. Som vad Putin tänker, säger och gör.

Men vi kan motarbeta att hans hot och missinformation får fäste i våra egna tankar och samtal. Källgranskning är alltid oerhört viktigt, men nu mer än någonsin.

ANNONS
ANNONS

Det har i flera dagar pratats om den nu påstått sex mil långa konvoj med militärfordon på väg mot Kyiv.

Men de senaste rapporteringarna säger att konvojen stannat upp… Intressant nog har samma bilder på konvojen visats i flera dagar, vilket snarare pekar på att konvojen stått still ett tag redan.

Vilket vi kan hoppas. Men allt är svårt att veta i nuläget, därför är det ännu viktigare att vi lägger vårt fokus på vad vi kan påverka.

Vad kan du som ledare och dina medarbetare då påverka?

Ja heter du Elon Musk kan du se till att en internetsatellit är påslagen över Ukraina.

Men även om vi inte heter Elon Musk kan vi som många redan gör, bidra med pengar, kläder och annat. Beroende på verksamhet, kan ni kanske bistå Ukraina på andra sätt också. Med vad ni kan påverka.

Skräcken får inte ta över

Men framförallt kan du som ledare och dina medarbetare fortsätta med det ni gör, att dag för dag göra det ni är bra på, och inte låta skräcken ta över era tankar och era samtal under arbetsdagen.

Det gäller att få alla att dra åt samma håll. Klysha eller inte: TEAM – Together Everyone Achieve More (Foto: Pixabay).

Ledarens viktigaste uppgift – att coacha dina medarbetare!

Din viktigaste uppgift som ledare blir då att stödja det fokuset och coacha dina medarbetare att bli delaktiga i att hitta lösningar och behålla fokuset på vad ni kan påverka.

Vad kan vi göra just nu som hjälper oss att behålla vårt fokus på uppgiften?

ANNONS
ANNONS

Vad behöver ni för hjälp för att få jobbet gjort?

Vad kan jag göra…?

Men vissa insatser kan behövas för att skapa ett inre lugn och underlätta för alla att behålla fokuset på det ni kan påverka – jobbet som sådant – för att så mycket som möjligt minska negativa ekonomiska följder.

Motsatsen till ett skräckvälde är psykologisk trygghet

Ett ledarskap som skapar både trygghet och respekt, som tillåter att medarbetarna säger vad de tycker och tänker, skapar enligt professor Amy Edmondson en arbetsplats som präglas av psykologisk trygghet.

Det betyder i det här fallet att den oro som finns inom organisationen kan behöva få utlopp.

Alla behöver kanske inte stöd för det, men det kan vara bra att erbjuda professionell handledning i mindre grupper, för att förebygga oro och skapa goda förutsättningar för fortsatt god mental hälsa.

Skribent: Po Lindvall
Forskare, ledarskapscoach och ledarutvecklare bakom ledarskapsträningen COACH2LEAD, framtaget av Success Cultures Research Centre, coach2lead.se