För dålig konkurrens i livsmedelsbranschen kan ligga bakom höga matpriser, enligt Konkurrensverket. Men myndighetens möjligheter att göra något åt det är få. 

ANNONS

Konkurrensverket håller ett extra öga på livsmedelsbranschen och genomför en ”bred genomlysning”, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten som under torsdagen mötte politikerna i finansutskottet.

Utskottet har kallat Livsmedelsföretagarna och dagligvaruhandeln till utskottet med anledning av den senaste tidens prisutveckling på livsmedel.

Jermsten säger att matprisinflationen på 22 procent i februari har en rad orsaker, som kriget i Ukraina och torka under 2018.

”Men vi kan inte utesluta att den del av prisökningen beror på en dålig konkurrenssituation och vi vill ta reda på om det är på det viset”, säger han till TT (länk till Di).

Myndigheten genomförde en granskning av konkurrensen i livsmedelskedjan 2018, och kom då fram till att konkurrensen fungerade okej.

”Men mycket har hänt sedan dess”, säger Rikard Jermsten till TT.

Det är för tidigt att säga om det rör sig om brist på konkurrens i branschen, säger han, men konstaterar att grossistledet är högt koncentrerat. Konkurrensverket har dock få verktyg att komma åt hela branscher.

ANNONS
ANNONS

”Vi har inga metoder för att ändra problem som är strukturella. Vi kan agera mot enskilda aktörer men inte mot strukturer. Vi skulle vilja det, men kan inte det i dag”, säger han.

Läs även: Varningen: Matpriserna kommer att höjas igen [Dagens PS]