Bianca Ingrosso och hennes juvelföretag stäms för brott mot Aktiebolagslagen. Det är tidningen Resumé som står för stämningen, efter en journalistisk granskning. Fängelse finns på straffskalan, säger Bolagsverket.

ANNONS

Bianca Ingrosso och Lovisa Worge, två influerare på sociala medier, har bildat ett smyckesvarumärke ihop som heter Ani Jewels.

Bolaget sjösattes i maj i fjol och har investerarna Jesper Matsch och Mikael Snabb i ryggen.

Samma personer var med och grundade Caia Cosmetics, som samma influerare låg bakom.

MISSA INTE: 700 miljoner rakt i soptunnan: Nya bankgirot-floppen [Dagens PS]

5 miljoner i vinst

Efter bara ett knappt år omsätter bolaget 20 miljoner kronor, och gjorde en vinst på nästan 5 miljoner kronor, rapporterar Resumé.

Resumé granskar och kartlägger företag som grundas av influerare, som exempelvis Ani Jewels. Därför hörde Resumés reporter av sig till bolag för en förfrågan om bolagets aktiebok.

Skyldighet enligt lag

Alla bolag har enligt Aktiebolagslagen (ABL) skyldighet att hålla aktieböcker tillgängliga för de som önskar ta del av den – oavsett om de är journalister, investerare, eller bara nyfikna.

Men Ani Jewels har inte svarat på Resumés förfrågan i december.

ANNONS
ANNONS

Inte för ens i mitten på mars, då vd Tomas Sangchi via epost efter flera försök från tidningen svarar att han inte tänker dela aktieboken med offenltigheten.

”Värnar om integriteten”

Så här står det i mejlet, skriver tidningen:

”Jag förstår att du vill undersöka ägarstrukturen hos vårt företag, men på grund av våra interna policyer, sekretesskrav och skyddet av personlig information kan vi tyvärr inte dela vår aktiebok med externa parter, inklusive journalister. Vi tolkar lagen som ett skydd för aktieägare (ABL) och deras närstående, snarare än som en grund för att dela privat ägares ägarförhållanden med allmänheten. Vi värnar om integriteten och privatlivet för våra delägare och följer strikta riktlinjer för att skydda deras information”.

Tidningen försöker flera gånger påpeka att bolaget enligt lag måste uppge aktieboken, men får bara nej till svar.

”Gå vidare, då”

”Vi kan tyvärr inte dela vår aktiebok med externa parter. Inte minst när avsikten är att publicera informationen till allmänheten. Du är självklart välkommen att gå vidare med ärendet, men vårt svar förblir oförändrat och med det anser vi att denna fråga är avslutad” skriver vd:n.

Bianca Ingrossos företag bryter mot lagen

Resumé dubbelkollar då med Bolagsverket, där enhetschefen Jan Westerberg säger att det innebär ett lagbrott.

”Vägran att låta någon ta del av aktieboken är straffsanktionerad, skriver Jan Westerberg och pekar på hur det i aktiebolagslagen (30 kap. 1 § p. 1 aktiebolagslagen (2005:551)) framgår att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att hålla aktieboken tillgänglig kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år”, säger han till tidningen.

Resumé har nu polisanmält Ani Jewels för brott mot ABL.

ANNONS
ANNONS

Läs mer om när Bianca Ingrosso och andra influerare varit i blåsväder:

Influerarnas företag gör supertillväxt [Dagens PS]

Kritikstorm mot Caia [Dagens PS]

Bianca Ingrosso stäms för sexism mot Bianca Ingrosso [Dagens PS]

Margaux Dietz stänger ner företaget [Dagens PS]

Bianca Ingrosso stäms igen [Dagens PS]