Företag har det tufft i spåren av coronapandemin och många företagare ställer sig frågan: konkurs eller rekonstruktion? Affärsjuristen reder ut vad som är den lämpligaste vägen att gå.

ANNONS

Affärsjuristen Hans Andersson, vd på Advokatbyrån Kaiding och ordförande för yrkesorganisationen REKON, svarar på Fplus frågor om rekonstruktion och konkurs och vad som är lämpligaste vägen att gå.

För vilka företag är rekonstruktion det bästa alternativet?

”Det är företag som upplever betalningssvårigheter men som inte är djupare obestånd – att man inte kan betala sina skulder längre – eftersom rekonstruktionen förutsätter att det finns en sund kärna i företaget som går att rädda. Det handlar om verksamheter som i grunden fungerar men som har åkt på en smäll”, säger Hans Andersson.

”En rekonstruktion tar både tid och resurser. Företaget måste därför ha ekonomiska muskler för att kunna genomföra den. Det kan företaget få på olika sätt, exempelvis genom en egen kassa eller en bank som är villig att ställa upp med byggkredit under förfarandet”, fortsätter han.

För vilka företag är konkurs det bästa alternativet?

ANNONS
ANNONS

”Om företaget är på obestånd – det vill säga inte har förmågan att löpande betala sina räkningar och den oförmågan inte är tillfällig – då är den anvisade vägen att avveckla verksamheten genom konkurs”.

Svårare med alternativa överenskommelser


Vad finns det för andra alternativ än konkurs och rekonstruktion?

”Frivilliga överenskommelser av olika slag. Om man har en handfull fordringsägare som är intresserade av att reda ut situationen kan man komma överens om betalningsavtal med dem. Men i den situation som vi befinner oss nu med en allmän kris blir det svårare att nå fram till den typen av överenskommelser”.

Kan konkursförvaltare och rekonstruktörer jobba med samma arbetsuppgifter?

”Konkursförvaltaruppdraget är mer reglerat och Kronofogden utövar tillsyn över förvaltarna. Marknaden för rekonstruktörer är något mer öppen. Därför får man vara mer vaksam som företagare om man söker hjälp inför en rekonstruktion eftersom det inte är samma kvalitetskontroll av rådgivarna. Seriösa rekonstruktörer måste göra en nykter och självständig analys och våga säga att ”här måste vi välja en annan väg” om rekonstruktion inte är lösningen för företaget”.

Vad ska man tänka på för att inte hamna i en konkurs- eller rekonstruktionssituation?

ANNONS
ANNONS

”Företagaren ska förutom att värna kärnverksamheten se till att ha fortlöpande koll på sin ekonomi både på kort och lång sikt. Man måste ha en bra bokförare och personer runt omkring sig som kan ge goda råd för hur verksamheten kan utvecklas” avslutar Hans Andersson.

Läs alla frågor och svar här.

Läs mer: Digitaliseringen drabbar kvinnor värst [Dagens PS]