Digitaliseringen drabbar kvinnor värst och fler kvinnor än män kommer förlora jobbet på grund av både automatisering och digitalisering. 

Unionen har gjort en framtidsspaning om hur teknikskiftet påverkar arbetsmarknaden. Det skriver VDtidningen.

Det är tjänstemännens arbetsmarknad i Sverige inom it, handel, tillverkningsindustrin och kunskapsintensiva tjänster som rapporten har tittat på. Det är de branscherna som över 70 procent av svenska tjänstemän i dag är verksamma i.

Rapporten visar att jobben som inte längre behövs i samma utsträckning är de med arbetsuppgifter som går på rutin. Till exempel ekonomiassistenter, sekreterare, redovisningsekonomer och företagssäljare.

Därför blir kvinnor värst drabbade

Enligt Unionens analys har tjänstemannayrken som ekonomi- och kontorsassistenter högst sannolikhet att automatiseras. Nio av tio ekonomiassistenter är kvinnor och tre av fyra sekreterare och kontorsassistenter är kvinnor. Därför kommer digitaliseringen drabba kvinnor värst.

ANNONS
ANNONS

Rapporten pekar även på att högutbildade tjänstemän inte drabbas i samma utsträckning som lågutbildade. Det är nio gånger högre sannolikhet att yrkena som endast kräver gymnasieutbildning automatiseras till skillnad från yrken som kräver minst tre års högskolestudier.

Men det finns även fördelar med automatiseringen anser Unionen. Exempelvis kan många tjänstemän lägga mer tid på det kreativa värdeskapande arbetet istället för enformiga administrativa uppgifter. Samtidigt kommer nya yrken att skapas i form av dataanalytiker, industridesigner och specialister inom miljöskydd och miljöteknik.

Läs hela artikeln här.

Läs mer: Företagsakuten förlängs året ut – trots floppen [Dagens PS]