Den sjätte allmänna pensionsfonden, som rusade i fjol och som omsätter 67 miljarder svenska kronor, kommenterar 2022 års osäkerhet. ”Ansamlingar av risker är brutal just nu” säger fondens vd.

ANNONS

”Högre risk, åtminstone jämfört med andra AP-fonder, ingår i uppdraget”, säger Katarina Staaf, AP6:s vd.

Den sjätte AP-fonden gjorde bra ifrån sig i fjol, som var ett återhämtningsår efter covid på många marknader. 2021 var en jackpot för AP6.

Men fonden är inte till för några snabba klipp. Istället har man en tidshorisont på runt 10 år för investeringar. Under ett årtionde hinner marknaden både ha bra och dåliga år, med tid för återhämtning och tillväxt.

”Vår långsiktiga investeringsstrategi gör att kortsiktig volatilitet blir mindre relevant för oss”, säger Katarina Staaf till Dagens PS.

Globalt sett har 2022 varit utmanande för alla aktörer med uppdraget att investera kapital. Men AP6 har i sitt uppdrag att investera i onoterade bolag gör det att man är mindre utsatt för nedgångar på börsen.

”Generellt sett är volatiliteten lägre för onoterade bolag än för börsnoterade. För en investerare som AP6 med ett lagstadgat uppdrag att investera i onoterat innebär detta en stabilare portföljutveckling” berättar Staaf.

Portföljen består av runt 100 fonder med innehav i runt 600 onoterade bolag fördelade över Europa och Nordamerika,

Riskkapitalbolag

AP6 är den minsta av de allmänna pensionsfonderna, och har specialiserat sig på riskkapitalbolagsinvesteringar.

ANNONS
ANNONS

MISSA INTE: Alla Sverigefonder har rasat [Dagens PS]

Fullträff i fjol

2021 gjorde man en värdeökning på ofattbara 49 procent. Det var rekord. Men nu mörknar utsikterna, skriver Dagens Industri som intervjuat fondens vd Katarina Staaf.

Svårbedömt för pensionsfonden

”Jag vet inte om vi någonsin haft ett så svårbedömt läge”, säger hon.

AP6 bygger på långsiktiga investeringar i riskkapitalfonder .

Brutalt år för pensionsfonder

”Ansamlingar av risker är brutal just nu” säger hon i intervjun.

Under året som gått har inga nya uppgifter om hur det går för fonden kommit ut. Den senaste kända uppgiften är från årsredovisningen för 2021.

Riskkapital

Svenska utköpsfonder väger tungt i aktieportföljen. Överlägset störst är EQT, följt av Nordic Capital. Övervikten med investeringarna i EQT beskriver Katarina Staaf som en styrka:

”Vi har gjort många fonder med bolaget. Det är en väldigt kompetent organisation. Dessutom handlar det om flera olika fonder, inte bara en eller två. Det är en stabil relation med stort fokus på hållbarhet”, säger Katarina Staaf.

ANNONS
ANNONS

Hon tycker inte att det är ett problem att statliga pensionspengar är så beroende av riskkapitalister.

”Vår investeringsstrategi är mycket framgångsrik och har genererat ett nettobidrag om 57 miljarder till pensionssystemet”, säger Katarina Staaf i intervjun.

Läs mer om pensionsfonder:

Rådgivning om pensioner leder till lägre pensioner [Dagens PS]

Tusen kronor lägre pension efter 40 års arbete [Dagens PS]

Jätteras för pensionsfonderna: ”Kalle Anka-pengar” [Dagens PS]

Tjänstepension: Är du en av årets vinnare – eller stora förlorare? [Dagens PS]