Totalt gjordes nettouttag på 8,4 miljarder kronor ur fonder i juni, enligt ny statistik från Fondbolagens förening.

ANNONS

Hedgefonder och korta räntefonder hade nettoinsättningar medan aktiefonder, blandfonder och långa räntefonder uppvisade nettouttag.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 370 miljarder kronor när nettoutflödet ur fonder i juni var 8,4 miljarder kronor, varav merparten av uttagen gjordes ur aktiefonder (minus 8,1 miljarder).

Ur blandfonder gjordes nettouttag på 3 miljarder kronor i juni medan nettoutflödet ur långa räntefonder var 5 miljarder kronor.

Däremot gjordes det under månaden nettoinsättningar i korta räntefonder på 2,6 miljarder och i hedgefonder på 4,8 miljarder kronor.

Så stor är svenskarnas samlade fondförmögenhet

Svenskarnas totala fondförmögenhet uppgick vid halvårsskiftet till 5 830 miljarder.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoutflöde på totalt 38,7 miljarder kronor, varav 38,2 miljarder utgör nettouttag från aktiefonder, visar siffrorna från Fondbolagens förening.

”Den första sommarmånaden bjöd inte spararna på något privatekonomiskt solsken. Värdet på spararnas tillgångar sjunker i takt med att världens aktiemarknader faller samtidigt som livskostnaderna ökar med stigande priser”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening, i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Värdet på Stockholmsbörsen minskade i juni med närmare 12 procent (inklusive utdelningar).

Läs även: Rysslandsfonder skrotas – du drabbas [Dagens PS]

Läs mer: Jubla, pensionssparare – pengarna inte längre låsta [Dagens PS]