Fondförvaltare behöver bli tydligare om vad som är hållbara investeringar för att ge småsparare och andra investerare vägledning, anser FI

ANNONS

”Förvaltare behöver bli bättre på att ge tydlig och jämförbar information till de som vill investera i hållbara fonder. Det är viktigt för att kunna fatta välgrundade beslut”, säger Finansinspektionens hållbarhetschef Johanna Fager Wettergren i en skriftlig, uppger Realtid.

FI har gjort en fördjupad analys bland fondförvaltare som visar att det många gånger är diffust vad som är en hållbar investering och hur investeringen bidrar till miljömässiga och sociala mål.

I mars skärptes reglerna på området från EU för att underlätta för sparare och investerare i fonder att jämföra och kunna göra hållbara fondval.

Enligt FI jobbar branschen på att anpassa sig till det nya regelverket och myndigheten fortsätter analysera hur det går och bidra med kunskap för att hjälpa fondförvaltarna att bli bättre på hållbarhetsinformation till konsumenterna.

Den FI-analys som nu gjorts berör enligt Realtid 30 svenskregistrerade fonder med ett uttalat hållbarhetsmål.

Läs även: Nästa aktierush – allt inom smarta elbilar [Dagens PS]

Läs också: Svenskar lägger krut på hållbara fonder [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Fastighetsbolag undertecknar debattartikel om klimathotet [Dagens PS]

Läs vidare: Fondförmögenheten krympte med 75 miljarder [Dagens PS]

Missa inte det här: Så skiljer sig män och kvinnors fondsparande åt [Dagens PS]