Ny statistik över fondsparandet från Fondbolagens visar på ett ökat intresse för hållbara fonder, men även hedgefonder – kolla här!

ANNONS

En klar majoritet av de svenska fonderna är ljusgröna (89 procent) medan mörkgröna fonder utgör 4 procent och övriga fonder 7 procent.

Det uppger Fondbolagens förening med hänvisning till EU:s hållbarhetskvalificeringar.

I pressmeddelandet framgår det även att ljusgröna fonder, det vill säga fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, hade ett utflöde på 55 miljarder kronor under första halvåret.

Mörkgröna fonder, alltså fonder med hållbara investeringar, noterade däremot ett nettoinflöde.

De sista juni i år hade svenskarna 223 miljarder kronor investerade i mörkgröna fonder under Q2.

Det motsvarar 4 procent av fondförmögenheten.

I ljusgröna fonder uppgick fondförmögenheten till 5 070 miljarder kronor vilket motsvarade knappt 90 procent av den sammanlagda fondförmögenheten.

Övriga fonder (de fonder som inte ingår i de två tidigare kategorierna) uppgick till 398 miljarder kronor, vilket motsvarade 7 procent av den totala fondförmögenheten.

ANNONS
ANNONS

”Nettosparandet i fonder under andra kvartalet präglades av fallande börskurser och uttag ur aktiefonder, om än på lägre nivå än under första kvartalet. Analyserat utifrån hållbarhetsklassificering kan konstateras att uttagen uteslutande härrörde från ljusgröna fonder, medan mörkgröna fonderna uppvisade ett nettoinflöde på 2,1 miljarder kronor. Noterbart är att det största nettoinflödet under andra kvartalet gick till kategorin övriga fonder, vilket framför allt förklaras av det stora intresset för hedgefonder”, skriver Fondbolagens förening.

Läs mer här.

Läs även: Spararna rusade till fonder i juli [Dagens PS]