Digitala valutor kommer att skilja sig markant från dagens kontanter, konstaterar Riksbanken i en ny rapport.

ANNONS

Efter att ha analyserat användningsområdet för digitala valutor backade av centralbanker har Riksbanken landat i slutsatsen att e-kronan inte kan fungera på samma sätt som kontanter.

Framför allt invänder rapporten mot uppfattningen att digitala valutor kan ”fungera offline och anonymt”.

Eftersom digitala valutor kräver att transaktioner blir verifierade i en så kallad huvudbok kan inte en potentiell e-krona nå samma nivå av anonymitet som konventionella kontanter.

Vidare erbjuder kontanter ytterligare en integritetsfördel utöver anonymitet i transaktioner.

I en konventionell transaktion kan två parter som känner till varandras byta ut kontanter utan att en tredje part får kännedom om vilka som utför transaktionen, så kallad privacy.

Även på denna kant visar rapporten på att de tekniska förutsättningarna för att efterlikna kontanter inte finns.

ANNONS
ANNONS

”Så länge det involverar en huvudbok så är privacy per definition inte möjligt”, står det i rapporten.

Läs mer: Riksbanken: Så länge blir nollräntan kvar [Dagens PS] >>