Vätgas ska göra din färjeresa till Gotland fossilfri. Det planerar Destination Gotland, som driver färjorna. Vätgas är ett av flera bränslen som diskuteras när sjöfarten ska minska sina utsläpp, skriver Dagens Nyheter. Att sjöfarten ska räknas med i EU:s framtida utsläppshandel är en av drivkrafterna för att ställa om.

ANNONS

Destination Gotland, en stor aktör inom svensk sjöfart, släppte ut 155 000 ton koldioxid år 2019. Det är båttrafiken till fastlandet som gör utsläppen stora. Nu satsar man på fossilfri vätgas.

”Om Gotland ska behålla sin position mot fastlandet är effektiva transporter helt avgörande. Vi har jobbat med idén länge”, säger Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland till Dagens Nyheter.

När utsläppen från vägtransporter minskar så har sjöfartens utsläpp i stället ökat. Sjöfartens utsläpp har gått från 462 000 ton år 1990 till 706 000 ton år 2019.

Vätgas är ett av flera sätt att komma till bukt med fartygens utsläpp och ersätta fossila bränslen i fordon. Men ovätgas ska vara ett fossilfritt drivmedel måste man använda elektrolys för att framställa gasen, vilket kräver mycket elektricitet.

Ändå är det ett drivmedel som Destination Gotland hoppas mycket på.

”Vätgas i gasturbiner är en teknik som har funnits länge, både inom sjöfart men kanske framför allt inom industrin. Vi har tittat på en vidareutveckling där den kombineras med en ångturbin som ger högre verkningsgrad och gör den högintressant”, säger Håkan Johansson till Dagens Nyheter.

Olika lösningar för fossilfri färja

Planen är att ett nytt fartyg ska kunna beställas år 2025 och kunna tas i drift 2030. Ambitionen är att det ska bli fler fartyg efter hand.

Selma Brynolf, forskare kring marina bränslen på Chalmers, tycker att lösningen är intressant, men mest för fartyg med längre sträckning.

ANNONS
ANNONS

”För kustnära sjöfart och sjöfart som inte går så långa sträckor är batteri-elektrisk framdrift intressant, men det kan vara utmanande för fartyg som går snabbt, där kan nog vätgas eller metanol vara en möjlighet i stället”, säger Selma Brynolf till Dagens Nyheter.

Sjöfarten är till allra största del beroende av fossila bränslen och har betraktats som ett av de trafikslag som har svårast att ställa om till fossilfritt.

Läs också:

Färja till Kosteröarna elektrifieras – mål om nollutsläpp [Dagens PS]
Världens första eldrivna containerfartyg är sjösatt [Dagens PS]