Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) vill bryta metaller till batterier i Sverige, som kobolt.

ANNONS

I en gemensam regeringsrapport skriver det att det är ”av stor vikt att skala upp tillförseln av råmaterial”, rapporterar SVT.

Enligt EU:s prognoser behöver unionen 18 gånger mer litium och fem gånger mer kobolt för att kunna nå klimatmålet 2030. Litium är sällsynt i Norden, men det finns desto mer grafit och kobolt.

De omstridda fyndigheterna i Rönnbäcken som de mest intressanta i landet, enligt SGU.

”Rönnbäcken är den största fyndigheten och skulle ge mest kobolt. Om gruvföretagen ska vilja bryta så vill de ha fyndigheter som innehåller så mycket kobolt som möjligt per ton sten”, säger Erika Ingvald, enhetschef på SGU till SVT.

”Den snabba utvecklingen medför bristande tillgång till råmaterial och ett strategiskt oberoende för EU blir allt viktigare utifrån det geopolitiska läget. Vi behöver därför se till att säkra tillgången på de hållbara råmaterial som behövs för batteritillverkningen inom EU”, säger Anneli Wirtén, generaldirektör på SGU till SVT.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Intresset för svenska gruvor rekordlågt – antal tillstånd halverats [Dagens PS]