Forskare vid Lunds universitet har utvecklat en ny metod för koldioxidinfångning som kan bli energisnålare än alternativen. Snart kommer man att testa metoden vid ett svenskt kraftvärmeverk. Om allt går väl kan metoden reducera 20 procent av utsläppen från el- och fjärrvärmesektorn i Sverige. 

ANNONS

Intresset för infångande av koldioxid från atmosfären växer och flera projekt är igång, både i Sverige och utomlands.

Nu kan en grupp forskare vid Lunds universitet ha utvecklat en teknik för att fånga in koldioxid på ett energisnålt sätt. Hittills har metoden emellertid bara provats i labb. I vår ska Växjö Energi prova metoden i ett av sina kraftverk, som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Det skriver Ny Teknik.

”I likhet med de kommersiella system som finns för infångning av koldioxid i dag använder vi oss av en aminlösning. Skillnaden är att vi i stället för att använda vatten som lösningsmedel har ett organiskt lösningsmedel, vilket ger lite annorlunda reaktionsprodukter. Det gör också att vi kan driva processen med värme vid lägre temperaturer”, säger Helena Svensson, forskare vid Institutionen för kemiteknik vid Lunds universitet till Ny Teknik.

Det har tagit tio år för forskarna att utarbeta metoden. Gruppen samarbetar med fyra svenska företag som ska testa tekniken. Bolagen som testar metoden är Sysav, Granitor Systems (tidigare Midroc), Växjö Energi och Öresundskraft.

Koldioxidinfångning som kräver mindre energi

Vid konventionella metoder för infångning och avskiljning av koldioxid som utgår från vatten behöver man värma upp flödet till mellan 120 och 140 grader. Med forskarnas metod används en så kallad aminabsorber, som reagerar med koldioxiden på ett annat sätt. Då behöver man bara 70-90 graders uppvärmning, vilket kan minska energianvändning och kostnader.

”Vi kan potentiellt spara hälften av värmen jämfört med konventionella tekniker, vi behöver alltså hälften så mycket värme i vår process. Sedan kan det behövas lite mer kyla eller lite mer el till pumparna som används i vår metod än andra. Det är sådant som vi nu ska titta närmare på och utvärdera”, berättar Helena Svensson för Ny Teknik.

Vid anläggningen hos Växjö Energi ska forskargruppen testa att fånga in koldioxid från ett rökgasflöde på 250 kubikmeter och bland annat undersöka hur mycket koldioxid man kan fånga in från rökgasen och hur mycket energi som behövs för att driva processen.

ANNONS
ANNONS

Om metoden fungerar storskaligt kan det innebära att motsvarande 20 procent av koldioxiden fångas in från den svenska el- och fjärrvärmesektorn. Forskningsprojektet pågår fram till 2024.

Läs också:

EU tar små steg för att rena atmosfären från koldioxid [Dagens PS]
Företagen hoppas på direkt infångning av koldioxid [Dagens PS]