Att avskilja koldioxid från atmosfären för direkt infångning är dyrt och energikrävande. Att utgå från en punktkälla är mer effektivt. Men intresset för den så kallade DAC-tekniken växer ändå och nu undersöker svenska forskare möjligheterna att använda den i Sverige.

ANNONS

CCS (Carbon Capture and Storage) har på senare år seglat upp som en viktig åtgärd om svenska verksamheter ska kunna minska sina utsläpp i tillräckligt stor utsträckning, skriver Ny Teknik. Då skiljer man tekniskt av koldioxid vid en källa, till exempel en förbränningsugn, och koldioxiden lagras sedan.

Vid CCS baserat på biogena utsläppskällor, som biobränsleeldade kraftvärmeverk, finns även förutsättningar att skapa negativa utsläpp med hjälp av CCS.

DAC (Direct Air Capture), direktinfångning av koldioxid från atmosfären, ses nu som en möjlighet för företag att bli koldioxidneutrala även om de inte har en punktkälla där infångningen kan göras. DAC innebär att koldioxid fångas in genom att suga in luft som får gå igenom en koldioxidbindande kemikalie. Därefter tillförs energi, för att frigöra koldioxiden som sedan kan lagras.

Lägre koncentration av koldioxid

DAC är mer energikrävande och mindre effektiv än insamling vid en punktkälla eftersom koncentrationen av koldioxid i luften är betydligt lägre. Fördelen är att den inte behöver kopplas till en källa, och därför kan ”gå hela tiden”. Men på Chalmers pågår ett arbete för att undersöka möjligheterna för DAC i Sverige.

Projektet går ut på att undersöka om och under vilka förutsättningar som direktinfångning skulle vara intressant för Sverige, enligt Filip Johnsson professor i energisystem, för Ny Teknik.

ANNONS
ANNONS

Han menar att DAC kan vara intressant för ”sektorer som har svårt att minska sina utsläpp, som jordbruket, långväga flyg och sjöfart”.

I nuläget kommer Chalmers inte att bygga upp någon anläggning, utan bara undersöka och jämföra vilka lösningar som kan vara aktuella i Sverige. Man ska också uppskatta vad kostnaden för direkt infångning skulle kunna bli.

Precis som med CCS är tekniken beroende av att det finns en lagringsplats. Det finns viss potential för lagring i Sverige, men den är begränsad.

Oklar kapacitet

Totalt existerar det 19 DAC-anläggningar i världen i dag, inte en enda är storskalig och ingen av dem finns i Sverige.

Ett företag som är engagerat i frågan är Nordic DAC Group, som också samarbetar med Chalmers. De har fått sina första betalande kunder, företag som vill allokera kapacitet för att ta bort koldioxid från luften i framtida DAC-anläggningar.

Nordic DAC Group har jobbat nära kanadensiska Carbon Engineering, som har utvecklat en teknik för direkt infångning av koldioxid i atmosfären och har haft sin pilotanläggning igång sedan 2015.

ANNONS
ANNONS

”Alla parametrar går åt rätt håll, men det behöver hända mer för att få det här på plats i större skala”, säger Finn Eriksson, hållbarhetsansvarig på företaget, till Ny Teknik.

”Det väntas bli en explosion på marknaden 2030, när man har byggt upp en kapacitet för direktinfångning av koldioxid på kanske 10 eller 20 megaton per år.”

Men huruvida DAC verkligen kan bli en väg framåt är svårt att säga något säkert om i dag, eftersom ingen riktigt vet vad tekniken kommer att kosta.

Läs också:

Tekniker att kolla koll på: 20 saker 2022 [Dagens PS]
Nu startar världens största anläggning för koldioxidlagring [Dagens PS]