Med en uppdaterad infrastruktur ska Stockholms skärgård bli fossilfri redan till år 2026 och i augusti lanseras den första fossilfria macken.

ANNONS

Stiftelsen One Water står bakom initiativet till projektet En fossilfri Skärgård. Ambitionen är att driva utvecklingen mot en modern, miljöanpassad infrastruktur för den marina miljön och utgångspunkten är Stockholms skärgård.

Projektet bygger på samverkan mellan staten, myndigheter, näringsliv och marknad som tillsammans arbetar för att nödvändiga förändringar görs med målsättningen att Stockholms skärgård ska bli fossilfri.

Bli föredöme för miljöutveckling

”Vår vision är att projektet och processen för Stockholms skärgård ska bli ett ’blueprint’ för att etableras i andra marina områden i Sverige och globalt. En idé är även att driva utvecklingen vidare i Östersjöns befintliga projekt Tre Skärgårdar, som rymmer Stockholm, Åland och Åbo, tillsammans med och på uppdrag av Havs och Vattenmyndigheten, säger Thomas Ogander, initiativtagare och grundare One Water Foundation och En fossilfri skärgård, i ett pressmeddelande.

De senaste 30 åren har fritidsbåtarnas andel av koldioxidutsläppen fördubblats och den största utmaningen är drivmedel, där infrastrukturen är omodern och det kraftigt eftersatta miljö- och säkerhetsarbetet, något som även gäller för transporter och kommersiell sjöfart.

Nu tankas en bråkdel fossilfritt

I skärgården tankas endast 0,4 procent förnybart bränsle, det kan jämföras med 40 procent för vägtrafiken. Nästan alla båtar med dieselmotorer kan, enligt One Water, byta till fossilfritt bränsle utan att behöva byta ut någonting.

Enligt One Water skulle en omställning till fossilfritt bränsle minska koldioxidutsläppen med 40 procent och varje marin tankstation skulle spara 5 000 ton koldioxid varje år.

Behövs ny infrastruktur

Förutsättningar för en ny, modern, infrastruktur behövs för att förnybara drivmedel ska kunna hanteras i Stockholms skärgård. Det svenska bolaget Fossil Free Marine har utvecklat en första säkerhetsklassad flytande marinstation som gör att det nu är möjligt att påbörja arbetet med att göra Stockholms skärgård fossilfri.

Den första augusti lanseras den första fossilfria macken i Stocholms skärgård, på Lidingö, så småningom ska alla drivmedelsstationer i hela Stockholms skärgård bytas ut.

ANNONS
ANNONS

”Det här kan vara den största och tydligaste insatsen som gjorts i Sverige och kanske globalt för miljön. Ur vårt perspektiv så är det ganska ’enkelt’. Det handlar om att ta ansvar och driva igenom förändringen, samma som har gjorts på land, men anpassat efter marin miljö. Vi vet vad som behöver göras, vi vet vem som ska göra vad och vi vet hur lång tid det tar. Det handlar bara om att bestämma sig och det har vi gjort”, säger Thomas Ogander.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Fler än 4 miljoner besökte Stockholms skärgård 2021 [Dagens PS]