En ny studie visar att massutrotandet av arter och klimatförändringarna kan förhindras genom rewilding – återförvildandet av världen.

ANNONS

Den nya studien som publicerades i tidningen Nature, visas att rewilding kan förhindra och till och med vända den negativa trenden som världen står inför, med klimathotet och försvinnandet av många växt- och djurarter, rapporterar Mongabay. 

Studien innefattar omkring tre miljarder hektar, olika livsmiljöer, där naturliga miljöer hade omvandlats till jordbruksmark.

Genom att återskapa 30 procent av dessa miljöer och samtidigt behålla de ursprungliga områdena, kan hälften av det CO2-överskott som människan har skapat sedan den industriella revolutionen, försvinna.

Genom att återförvilda områdena – så räddar vi samtidigt 71 procent av djurarterna – jämfört med den nuvarande takten som arter utrotas.

Tropikerna viktigast 

De mest högprioriterade områdena är koncentrerade i tropikerna, eftersom det är här flest arter lever. Återställandet av våtmarker har störst positiv inverkan på bevarandet av biologisk mångfald och bevarandet av skogar – är viktigast i arbetet med att minska klimatförändringarna.

Rapporterna om skövlingen av Amazonas har avlöst varandra under 2020, men det finns även glimtar av hopp i Brasilien. Nästa år startar FN-ledda projektet ”Decade on Ecosystem Restoration”.

Det är ett årtioende av återskapandet av livsmiljöer.

ANNONS
ANNONS

”Det visar att Brasilien är ledande i restaureringsstudier, och att landet även försöker lösa ett globalt problem – som har allvarliga lokala konsekvenser,” säger Gislene Ganade, koordinator på University of Rio Grande do Norte, i Brasilien.

Återskapandet av livsmiljöerna behöver dock inte betyda slutet på jordbruket, skriver författarna till studien. Detta eftersom 55 procent av konverterade marker skulle kunna återställas – och samtidigt bibehålla nuvarande avkastning.

Läs mer: Biden: Vi återgår direkt till Parisavtalet om jag vinner