Nu vill regeringen skärpa kraven på svensk bilbesiktning. Besiktningen behöver klara av att mäta bilarnas koldioxidutsläpp.

ANNONS

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att se över förutsättningarna för skärpt miljökontroll vid besiktning, enligt ett pressmeddelande. En skarpare kontroll ska ge bättre luftkvalitet.

”Det är av största vikt att utsläppen från fordon minskar för att nå de svenska miljömålen. Regeringen vill därför se skärpta miljökrav i bilbesiktningen”, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i regeringens pressmeddelande.

När regeringen låtit myndigheter analysera de befintliga miljökraven vid besiktning har det visat sig att det på flera områden saknas förutsättningar för en skärpt miljökontroll.

Bilbesiktning klarar inte utsläppskoll

Exempelvis räcker dagens mätmetoder inte alltid till för att mäta de låga utsläpp som nya fordon ger upphov till, skriver regeringen i pressmeddelandet. Det saknas också kunskap om hur ett gränsvärde påverkar verkliga utsläpp.

För att kunna skärpa kontrollen och förbättra luftkvaliteten får Transportstyrelsen nu i uppdrag att se över hur en bilbesiktning kan bli bättre.

”Analysen ska avse besiktning av personbilar, lastbilar och A-traktorer samt övriga fordon i den mån det bedöms relevant”, skriver regeringen

ANNONS
ANNONS

Transportstyrelsen får ett år på sig att se över landets bilbesiktning.

Läs också:

Dyrare besikta bilen efter avregleringen [Dagens PS]