Det har blivit dyrare att besikta bilen efter avregleringen för elva år sedan, trots att privatiseringen skulle göra det billigare.

ANNONS

Bilbesiktningen avreglerades 2010 och mellan 2010 och 2019 ökade priserna med 59 procent, samtidigt som konsumentindex ökade med 10 procent, enligt en granskning av Riksrevisionen, rapporterar TT på SvD.se och uppger att även klagomålen ökat under perioden.

En paradox där är att klagomålen ökat trots att andelen bilar som underkänts i samband med kontrollbesiktningen minskat.

När fordonsbesiktningen privatiserades var löftet att priserna skulle bli lägre för kunderna, men det skulle inte ske på bekostnad av trafiksäkerheten eller miljökontrollen.

Odell viftade bort kritiken

Riksrevisionen konstaterar att för kunderna har valfriheten ökat kraftigt, men fortfarande märks inte det i framför allt glesbygden.

Förändringen har också inneburit att statliga Transportstyrelsen inte längre utövar tillsyn av besiktningsstationerna, åtminstone är det så i praktiken, enligt granskningen som även visar att regeringen inte gjort något för att åtgärda det.

Tre stora aktörer dominerar i dag besiktningen av fordon, som samtliga uppges komma från statliga Svensk Bilprovning.

ANNONS
ANNONS

Inför omregleringen av bilbesiktningen och avskaffandet av Svensk Bilprovnings monopol varnade kritiker för att det skulle kosta mer att besikta bilen, vilket den dåvarande ansvarige ministern Mats Odell (KD) avvisade, konstaterar TT.

Läs även: Mätarfusket ökar – regeringen tvingas agera [DagensPS.se] »