Österrike hotar att vidta rättsliga åtgärder mot EU-kommissionens planer på att klassa både kärn- och gaskraftverk som klimatvänliga, skriver Svenska Dagbladet Just nu pågår en maktkamp i EU om unionens gröna taxonomi.

ANNONS

Den gröna taxonomin handlar om vilka energislag som unionen ska klassa som hållbara, och som därmed ska kunna vara med och dela på flera hundra miljarder euro i EU-stöd.

Hållbarhetsklassningen är till för att vägleda investerare, exempelvis pensionsfonder, att satsa på gröna företag. Det gäller inte bara inom energisektorn utan generellt. Som ytterligare motivering kommer EU också att gå in med egna investeringar i de miljövänliga projekten.

Ur den pandemikriskassa som EU-länderna skapade förra året ska en tredjedel av pengarna gå till hållbarhetsinvesteringar. Tanken är att stimulera de verksamheter som minskar utsläppen av växthusgaser. Men möjligheterna till miljardstöd från EU gör i sin tur frågan till en extra het potatis.

Det har funnits planer på att både naturgas och kärnkraft under en övergångsperiod på tio respektive 20 år ska betraktas som gröna energislag. Men en stor andel av EU-länderna är emot den idén.

På nyårsnatten kom beslutet att kommissionen vill klassa båda som hållbara med förbehåll.

Grön taxonomi styr pengaflöde

Österrikes klimat- och energiminister Leonore Gewessler menar att både kärnkraft och naturgas är skadliga för klimatet, miljön och kommande generationers liv och hälsa.
”Om planerna genomförs kommer vi att stämma (EU-kommissionen). För kärnkraft är farligt och inte en lösning i kampen mot klimatkrisen”, twittrade Gewissler kort efter att beslutet fattats, enligt Svenska Dagbladet.

Luxemburg, Danmark och Spanien är några andra motståndare till förslaget.

Den gröna taxonomin innebär fortfarande inga som helst förbud mot att länder eller företag investerar i fossil energi, utan är bara ett styrmedel.

Men, skriver Svenska Dagbladet: ”Att både naturgas och kärnkraft kommit med på EU-kommissionens hållbarhetslista är svårt att se som något annat än en skräddarsydd lösning för Frankrike och Tyskland.”

ANNONS
ANNONS

Frankrike är nämligen en stor kärnkraftsnation och Tyskland har efter utfasningen av sina kärnkraftverk gjort sig beroende av rysk gas.

En färdig taxonomilista kommer att presenteras inom ett par veckor.

Läs också:

Tyskland och Österrike: ”EU:s greenwashing om kärnkraft” [Dagens PS]
EU:s klassificering av naturgas stridsfråga [Dagens PS]