Vindkraft är en viktig del av energiomställningen i världen, men den har en del nackdelar. En mer allvarlig är att mängder av fåglar och fladdermöss skadas varje år i vindkraftverkens turbiner eller av dess rotorblad. Men nu kan en lösning vara nära.

ANNONS

Fåglars främsta fiende är fortfarande tamkatter och fönsterglas. Men ett växande probelm är vindkraftparkerna. Fåglarna ser inte rotorbladen, eller tenderar att uppfatta dem som genomskinliga eller ofarliga.

Flyger de in i ett rotorblad dör de – där kan hastigheten uppgå till omkring 270 kilometer i timmen.

Det skriver Fortune.

Hittills har lösningarna varit högteknologiska system som upptäcker fåglar och avger varningsljud och pausar turbinerna när de närmar sig.

Men nu hoppas både RWE och PacifiCorp – energibolag i Europa respektive USA – på en annan lösning.

Kanske kan de bekräfta något som man länge misstänkt – nämligen att det går att slippa en alarmerande fågeldöd bara genom att måla ett av de tre rotorbladen svarta.

Vindkraft med svart blad lösning

I en tidigare småskalig studie på den norska ön Smøla har metoden testats med framgång 2013. Där tror man att fågeldöden minskade med så mycket som 70 procent.

Idén kom ursprungligen från en studie vid University of Maryland, där man mätte näthinnans reaktion på olika stimuli, och testades sedan i Norge.

ANNONS
ANNONS

Nu vill RWE kolla hur det fungerar i Holland, som har en annan fauna. Man målade nyligen rotorblad på sju turbiner vid vindkraftparken Westereems i Eemshaven, där många fåglar dör. Senare kan man jämföra årliga fall av fågeldöd vid dessa turbiner med fall vid sju närliggande omålade vindkraftverk.

Ett problem i sammanhanget är att reglerna för flygtrafik kräver att kraftverken har vita eller benvita blad. Därför kommer studien också att undersöka om kraftverkens färg har haft någon betydelse för piloter.

Läs också:

Tysklands väg från rysk gas – Östersjön [Dagens PS]