Batterifabriken i Svenljunga kan visst bli av. Det budskapet kommer från Logistea, som är den part som har tecknat avsiktsförklaringen både med både batteritillverkaren Freyr och kommunen. 

ANNONS

Logistea kommenterar artikeln om Freyr som Dagens PS tidigare publicerade, med att ”bluff” inte är en passande beskrivning.

Bolaget har hela tiden varit tydliga med att det rör sig just om en avsiktsförklaring, vilket inte är en färdig plan för en fabrik. Bolagets jurist Michaela Westin hänvisar till bolagets senaste Q3-rapport, där det framgår att arbetet med fabriken fortskrider från Logisteas sida.

”Alla parter i projektet jobbar på enligt plan. Men det är ett stort projekt och alla tillstånd måste vara på plats för att vi ska kunna börja bygga. Det handlar om detaljplan och andra tillstånd från kommunen”, säger Michaela Westin till Dagens PS.

Batterifabrik kan ligga långt i framtiden

För närvarande är de parter som samarbetar mest aktivt Logistea och Svenljunga kommun, vilket enligt bolaget följer planen.

Michaela Westin vill inte säga något om vilken tidsram det kan röra sig om innan en fabrik kan vara på plats. Inte heller uttalar hon sig om vilka ambitioner Logistea ser från avtalspartnern Freyr.

Hur det ser ut med Freyrs ambitioner är ännu oklart.

ANNONS
ANNONS

”När vi kan kommunicera något om det kommer vi att göra det”, säger Michaela Westin.

Läs också:

Svensk batterifabrik kan vara en bluff [Dagens PS]
Stor batterifabrik i Svenljunga – norska Freyr bakom [Dagens PS]