Dagens PS

Ledande svenska företag är dåliga på jämställdhet

Jämställdhet är inte något de ledande företagen i Sverige är bra på, fortfarande är 84 procent av de anställda på de ledande företagens affärskritiska roller män. (Foto: TT)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 27 maj 2021Publicerad: 27 maj 2021

Enligt en ny rapport ligger Sverige dåligt till när det handlar om jämställdhet i företag. Fortfarande är kvinnor långt från de avgörande besluten.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

En ny rapport från konsultföretaget Boston Consulting Group visar att ledarskapet i företag i Norden är mer homogent än i resten av världen.

Sverige hamnar på plats 35 på en lista över de mest jämställda länderna i världen. En av anledningarna till den låga placeringen är att vd:arna i 27 av de 30 största listade bolagen i Sverige är män.

I Sverige är hela 84 procent av de anställda på de ledande företagens affärskritiska roller män och kvinnor är starkt positionerade inom sådant som marknad, legal, HR och andra traditionella stödfunktioner.

Mycket kvar att göra

”Sverige och Norden är stolta över sitt jämställdhetsarbete, men den här rapporten visar med eftertryck att det finns mycket kvar att göra. Kvinnor är fortsatt långt från de avgörande besluten i svenska storföretag, och där har många länder kommit längre, säger Thomas Jensen, vd och senior partner på BCG i Stockholm, skriver Aktuell hållbarhet.

Enligt rapporten är problemet att jämställdhet och mångfald ses som en HR-fråga och inte som e central fråga som rör hela företagskulturen och affärsmodellen.

Det är även många företag som saknar en tydlig idé kring sina satsningar på jämställdhet och mångfald.

Finns vilja i företagen

I rapportens slutord skriver rapportförfattarna att det finns stort driv inom nordiska företag att nå framsteg inom jämställdhet och mångfald, som visar på en växande insikt om att mångfald inte enbart handlar om att göra gott utan även om att företaget ska gå bra.

Trots det har nordiska företag fortfarande svårt att uttrycka vilka värden de förväntar sig av förbättrad jämställdhet och mångfald.

Behöver ompröva sin väg

Rapportförfattarna menar att när ambitionen att hitta värde varken är konkret eller sammanlänkad med företagets verksamhet blir vanligtvis både värdet och framstegen långsamma eller obefintliga.

Rapportförfattarna skriver i sitt slutord att ledare måste ta ett steg tillbaka och ompröva sin väg mot jämställdhet och mångfald, samt att företag som lyckas utnyttja mångfald som en styrka i affärsverksamheten kommer öka sin konkurrenskraft.

Läs mer: Sverige snart minst jämställt i Norden

ANNONS
ANNONS
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS

Senaste nytt

ANNONS