EU:s stora satsning på vind- och solkraft ersatte till största del dyr gaskraft i stället för skitig kolkraft, enligt en sammanställning gjord av Financial Times baserat på data från Ember. 

ANNONS

Kolkraften sjönk bara tre procent i EU mellan 2019 och 2021, enligt en analys från den oberoende energitankesmedjan Ember, rapporterar Financial Times. Som jämförelse föll kolkraften mellan 2017 och 2019 med 29 procent. 2017 stod kolkraften för 22 procent av elektriciteten i EU, för 2021 var siffran 2015.

Flera länder hade mer kolkraft

Den stora uppgången i vind- och solkraft ersatte till stor del kolkraft och kärnkraft under den första halvan av 2021 – men när problemen med leveranskedjorna förvärrades var det i stället nästan bara naturgas som ersattes av nyinstallerade förnybara källor, samtidigt som gasen steg kraftigt i pris.

Spaniens kolkraft föll med 21 procent och Nederländernas med 17 procent, men flera länder – Polen, Danmark, Irland, Bulgarien och Frankrike – använde mer kol under 2021 än 2019. Att fasa ut kolkraften i världen var ett av målen som fastställdes under FN:s stora klimatkonferens COP26 i Glasgow i november, det ses som ett centralt steg mot att nå nollutsläpp globalt till 2035.

”Lagstiftning är det enda sättet”

För att EU ska klara av sina klimatmål till 2035 behöver utsläppen sjunka med 6 procent årligen uppskattar Ember, men utsläppen sjönk bara med hälften av vad som är nödvändigt under 2021.

”Den nuvarande gaskrisen borde vara en stor väckarklocka. Både kol och gas måste bort; och snabbt”, säger Charles Moore, rapportens författare till Financial Times.

”Åtgärder behövs för att se till att Europas utfasning av kol håller sig på rätt spår. Lagstiftning är det enda sättet att garantera att kolkraftverk är stängda till 2030. Volatila gaspriser har gjort det klart att du inte kan lita på marknadskrafterna enbart”, säger han.

ANNONS
ANNONS

Läs även: IEA: Noll chans att nå målet med kolet kvar [Dagens PS]

Läs även: Minister: ”Slutet på kolet är i sikte” [Dagens PS]