Det internationella energirådet IEA varnar för konsekvenserna om länderna inte når hållbara överenskommelser om kolanvändning. Generaldirektören Fatih Birol säger att USA och Kina måste skriva under på att fasa ut kolet om det ska finnas någon möjlighet att nå 1,5 gradersmålet.

ANNONS

USA och Kina har sagt nej till villkoren i det brittiska förlaget om kol. Det innebär ett stort slag mot COP26 och en varning från IEA:s generaldirektör Fatih Birol, som säger att utan samarbete om kolet från Kina och USA, så är sannolikheten för att världen ska lyckas nå Parisavtalets mål ”nära noll”.

Kol är en av de mest smutsiga utsläppskällorna, och avtalet gick ut på att länderna helt ska fasa ut kolproduktionen till 2030.

Storbritannien hade hoppats på COP 26 som mötet som ”gör kolet till historia”, men fick luckra upp ambitionerna. Kina, Indien och USA, som representerar 72 procent av den globala kolanvändningen vägrade att underteckna. Det gjorde också Australien.

“Att fasa ut kolet i Kina och Indien, även om det görs över de två kommande årtiondena, är helt enkelt inte möjligt på grund av ländernas behov av kol för att möta den efterfrågan som finns”, säger Dan Klein, ordförande för Future Energy Pathways till Financial Times.

Utsträckt tidsgräns

Utvecklingsländer underteckande ett icke-bindande avtal om att sluta använda kol till 2030 eller så snart som möjligt därefter. Polen skrev överraskande nog under på att fasa ut kolet till 2049, efter att mötet hade sträckt ut tidsramarna för när detta skulle göras. Då skrev också 40 andra utvecklingsländer på. Indonesien, som står för världens tredje största kolutsläpp och med två tredjedelar kol i sin energimix, skrev under på några av avtalets punkter, men inte på den som handlade om att stoppa bygget av nya kolkraftverk.

“Vi behöver pengar för att ta bort kolet tidigare och bygga kapacitet i förnybar energi”, säger Sri Mulyani Indrawati, finansminister.

ANNONS
ANNONS

”Jag hoppas att alla länder ska underteckna den del av avtalet som går ut på att ta tidiga steg mot att stänga kolkraftverk tidigt eller göra om dem till andra typer av kraftverk, säger Fatih Birol till Financial Times.

USA säger att man fortfarna vill åstadkomma en ”framtid med ren energi” och är redo att sluta finansiera fossila bränslen på andra sidan Atlanten. Biden-administrationen är emellertid bakbunden vad gäller kolet och försöker vinna över den demokratiske senatorn i West Virginia, Joe Manchin, för att stödja den gröna infrastrukturplanen, men det har inte lyckats.