Organisationen Klimatkommunerna  föreslår att staten och samtliga landets kommuner sluter ett klimatavtal. Tanken är att få fart i omställningen för att klara klimatmålen, genom samarbete på alla nivåer. Bland annat med hjälp av statliga ekonomiska incitament. 

ANNONS

Stat, regioner och kommuner ska samarbeta på alla nivåer för att få omställningen att fungera, enligt det förslag som Klimatkommunerna lägger fram.

Klimatkommunerna, som har 40 kommuner och en region som medlemmar, vill bland annat göra det enklare för resurssvaga kommuner att ställa om. Man vill också att stten tar på sig en typ av ledarskap i arbetet.

”För att fler kommuner ska ha möjlighet att i tillräcklig utsträckning bidra till att minska utsläppen av växthusgaser, krävs fungerande finansieringslösningar, stöd i prioriteringar av åtaganden och inte minst resurser för att hålla ihop klimatarbetet och driva det framåt” står det i förslaget.

Tanken är också att frågor som är svåra att lösa på kommunal nivå ska kunna beredas och bli genomförda av stat eller regioner när det krävs. Man efterlyser också bestämmelser på statlig nivå som kan lösa svåra frågor om hållbarhet i offentliga upphandlingar.Skattereformer och ändra lagändringar är andra åtgärder som kan stödjas i ett avtal, menar man.

”Arbetet med utsläppsminskningar på lokal nivå kan bli mer lönsamt för kommuner, om även vissa statsbidrag knyts till avtalet”, skriver klimatkommunerna i förslaget, där ekonomiska incitament lyfts fram som ett sätt att stimulera kommunal omställning.

”Exempelvis skulle stadsmiljöavtalen kunna utökas med mer pengar till cykelsatsningar, kollektivtrafik och åtgärder för transporteffektiv stadsutveckling”. Det kan också handla om frågor som att på ett enhetligt sätt anpassa exempelvis vatten och avlopp, översvämningsskydd och vägar för mer extrema väderförhållanden.

ANNONS
ANNONS

Klimatkommunerna påpekar att mycket av klimatarbetet praktiskt utförs på den kommunala nivån, men att kommuner inte alltid har rätt att fatta vissa beslut och att de saknar pengar att genomföra viktiga satsningar.

Läs också:

Kollektivtrafik viktig faktor för antalet parkeringsplatser